Vragenlijsten

De volgende vragenlijsten staan momenteel online:


Vragenlijst proefgebied plastic ophalen Nederlands
Vragenlijst proefgebied plastic ophalen Arabisch
Vragenlijst proefgebied plastic ophalen Turks
Vragenlijst proefgebied plastic ophalen Pools
Vragenlijst proefgebied plastic ophalen Engels
Vragenlijst Dordt-West
Vragenlijst Leefbaarheid omgeving Kromhout-Kasperspad
Stadsparken in uw buurt
Vragenlijst signalerend huisbezoek 2022
Vragenlijst Sterrenburgpark
Vragenlijst signalerend huisbezoek Papendrecht