Onderzoekcentrum Drechtsteden wordt onderdeel van servicegemeente Dordrecht

Per 1 januari 2022 is de dienstverlening van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) onderdeel van de nieuwe servicegemeente Dordrecht. Eind vorig jaar 2020 is dit door de colleges burgemeester en wethouders van de Drechtstedengemeenten besloten. Dit betekent dat het OCD, nu nog onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden, per 31 december 2021 onderdeel wordt van de servicegemeente.

Afnemers, klanten, partners en leveranciers van het OCD zijn hierover geïnformeerd. Ook na het einde van dit jaar blijft het OCD bereikbaar via deze website en e-mail ocd@drechtsteden.nl. Informatie over de servicegemeente zal per 1 januari bereikbaar zijn via de website: www.servicegemeentedordrecht.nl

De laatste bestuurlijke besluitvorming in de gemeenteraden van de Drechtsteden over het opheffen van de GR Drechtsteden en de nieuwe vorm van samenwerken, vindt plaats eind 2021. Zie ook het persbericht: Nieuwe samenwerkingsvorm Drechtstedengemeenten.