Voortgang Dordt West gemonitord

De Monitor Dordt West

Onlangs is de Monitor Dordt West uitgekomen. Deze monitor laat de stand van zaken zien voor de acht doelen waar tot 2025 in de wijken van Dordrecht West aan gewerkt wordt. Twee van de acht doelen liggen op schema. Die doelen zijn groen gekleurd. Daar waar geen van de indicatoren verbeterd zijn, ligt het doel niet op schema (rood). De oranje gekleurde doelen liggen gedeeltelijk op schema.

Fragment uit de Monitor Dordt West

De Monitor is begin april aangeboden aan de Gemeenteraad van Dordrecht met een aanbiedingsbrief. Hierin wordt aangekondigd dat in 2019 gewerkt gaat worden aan actualisering van de wijkvisies van Wielwijk en Crabbehof. Hierna wordt gekeken in hoeverre er nieuwe hoofdoelstellingen toegevoegd moeten worden, dan wel subdoelstellingen uit de monitor bijgesteld moeten worden.

De Monitor Dordt West en een korte toelichting staan op de website van het OCD.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Schalk, senior onderzoeker, via jma.schalk@drechtsteden.nl of telefoonnummer (078) 770 3914.