OCD onderzoeken voor Dordtse visie over opvang

Het college van de gemeente Dordrecht stuurde eind 2019 de visie ‘Van opvang naar wonen’ naar de raad. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde in 2019 twee onderzoeken uit ten behoeve van de opgestelde visie.

Dordtse visie opvang

Het eerste onderzoek voerden we vlak voor de zomer uit. Leden van het OCD bewonerspanel voor de gemeente Dordrecht vulden een vragenlijst in. Hieruit bleek onder meer dat panelleden die rondom een opvanglocatie wonen daar in meerderheid positief tegenover staan. Het tweede onderzoek, dat we in het najaar van 2019 uitvoerden, betrof de evaluatie van de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils van de Dubbeldamseweg Noord naar het Kromhout. Hieruit bleek dat de omwonenden van deze opvanglocatie duidelijk nadelige effecten ervaren van de aanwezige opvanglocaties in hun buurt.

U kunt beide onderzoeken nalezen op de OCD website.

Meer informatie: Bart van der Aa (b.vander.aa@drechtsteden.nl, 3902)