Visie op gebruik binnenhavens en kades

Half 2019 is een onderzoek gehouden over het gebruik binnenhavens en kades. Vierhonderd inwoners en ondernemers vulden de vragenlijst in.