Bewonerspanel

Snel en eenvoudig de mening van bewoners vragen? De bevolking betrekken bij planvorming en beleid? Maak gebruik van het Bewonerspanel: een digitaal panel met inwoners van uw gemeente.

Wat is het Bewonerspanel?

In alle zes Drechtsteden gemeenten heeft het OCD een Bewonerspanel opgezet. Het Bewonerspanel is een digitaal panel dat bestaat uit inwoners van 12 jaar en ouder. Zij geven graag hun mening via korte internetenquêtes. Iedereen die wil kan zich aanmelden. De panelleden ontvangen een paar keer per jaar een e-mailbericht met een link naar een korte vragenlijst.

Waarvoor kunt u het Bewonerspanel gebruiken?

Het Bewonerspanel staat tussen een klankbordgroep van bewoners en een grootschalig onderzoek in. Het is een manier om in gesprek te blijven met bewoners en om hun mening te betrekken bij beleidsvorming en – aanpassing.

U kunt het Bewonerspanel gebruiken voor onderzoek binnen:

  • de gemeente (of regio), waar u voor werkt
  • een wijk of buurt uit de gemeente
  • een specifieke doelgroep, zoals jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen of alleenstaanden

Binnen redelijk korte tijd en tegen redelijke kosten kan het OCD voor u korte online enquêtes afnemen.

Meer informatie

Wilt u meer weten of onderzoek laten uitvoeren op het gebied van het sociaal domein? Neem dan contact op met ons op! Wij vertellen u graag meer over onze onderzoeken en de mogelijkheden.