Klanttevredenheid

Hoe ervaren uw klanten uw dienstverlening? Wat gaat goed en wat kan beter? Door uw klanten aan het woord te laten, krijgt u inzicht in hun belevingswereld. Door klanttevredenheid te monitoren krijgt u op tijd signalen door wannéér en op wélke punten de dienstverlening verbeterd moet worden.

Onderzoek op maat

Dienstverlening aan de balie van de gemeente, cliëntervaringsonderzoek bij het Sociaal Wijkteam, inwoners die een vergunning aanvragen, bezoekers van het zwembad, de kinderboerderij of het theater… Zo maar wat voorbeelden van onze klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's) en wat daarbij meteen opvalt: geen enkele organisatie(onderdeel) is hetzelfde. Elk dienstverleningsproces zit anders in elkaar. Daarom hechten wij groot belang aan maatwerk. Wij richten onze klanttevredenheidsonderzoeken zo in dat ze recht doen aan uw specifieke situatie en uw informatiebehoefte. Dit levert u inzicht in de sterke punten van uw dienstverlening en in de verbeterpunten. Zo kunt u nog beter aansluiten op de behoeften van uw klanten.

Meer weten?

VerborgeWilt u meer weten of onderzoek laten uitvoeren op het gebied van klanttevredenheid? Neem dan contact op met ons op! Wij vertellen u graag meer over onze onderzoeken en de mogelijkheden.n inhoud