Damplein

In 2017 wordt het Damplein heringericht. Bij het inrichtingsplan zijn actief de gebruikers (zoals bewoners, winkeliers en bezoekers) betrokken. Door de behoeften van inwoners en overige gebruikers van het Damplein bij deze herinrichting centraal te stellen, wil de gemeente de gebruikswaarde van het Damplein verbeteren. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft nu een nulmeting gehouden waarmee inwoners kunnen aangeven hoe ze het huidige Damplein beoordelen. Deze nulmeting kan benut worden bij de herinrichting en effectmeting die enkele maanden na de opening zal plaatsvinden.

Conclusies

  1. De inwoners zijn niet enthousiast over het huidige Damplein. Het gebruik en activiteiten en de sociale functie worden beide onvoldoende beoordeeld en ook het aanzien en toegankelijkheid en bereikbaarheid krijgen een mager zesje.
  2. De inwoners waarderen het huidige Damplein met een gemiddeld rapportcijfer van 5,5. De onderwerpen die de meeste invloed hebben op deze algemene waardering voor het Damplein zijn achtereenvolgens: de (sociale) functie van het plein als ontmoetingsplek, de variëteit van winkels en/of voorzieningen, de verkeersveiligheid en de aanwezigheid van een prettig terras. Dat zijn dan ook belangrijke aandachtspunten bij de herinrichting.
  3. Het project Dordt aan Zet Damplein is tot nu toe bekend bij zes op de tien bewoners. Zij kennen het project voornamelijk uit de huis-aan-huisbladen of de wijkkrant (76%). Twee derde van de bewoners vindt dat ze tussentijds goed tot voldoende geïnformeerd zijn. De informatie in de brieven wordt door drie kwart van de bewoners als voldoende beoordeeld.
  4. Bijna alle, namelijk 95% van de deelnemers aan het onderzoek vinden de placemaking voor het Damplein een goede werkwijze. Zij geven het een 7,2.