Damplein - eindmeting

In 2017 werd het Damplein heringericht. Bij het inrichtingsplan waren actief de gebruikers (zoals bewoners, winkeliers en bezoekers) betrokken. Door de behoeften van inwoners en overige gebruikers van het Damplein bij deze herinrichting centraal te stellen, wilde de gemeente de gebruikswaarde van het Damplein verbeteren. In 2016 is een nulmeting gehouden waarmee inwoners konden aangeven hoe ze het toenmalige Damplein beoordelen. In het voorjaar van 2018 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een eindmeting gehouden.

Conclusies

De inwoners zijn in vergelijking met 2016 (6,0) met een 7,4 ruim positiever over het aanzien van het Damplein. Ook sociale functie en gebruik zijn ruim toegenomen. Toegankelijkheid en bereikbaarheid worden nu gemiddeld ook iets beter gewaardeerd.

De inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 tegenover een 5,5 in 2016.

Het project Dordt aan Zet Damplein is bij de helft van de inwoners bekend. Zeven op de tien kennen het voornamelijk uit het huis-aan-huisblad of de (wijk)krant. Bijna negen op de tien bewoners vinden dat ze goed tot voldoende op de hoogte zijn gehouden van de stand van zaken van het project. Negen op de tien deelnemers aan het onderzoek vinden placemaking een goede werkwijze. Zij geven het project een 7,5.

Aandachtspunt is het lage cijfer voor verkeersveiligheid (4,6) en de ligging van de parkeerplaatsen (5,4).