Drechtstedendinsdag 2015

Sinds 2010 concentreert het debat en de informatie-uitwisseling tussen Drechtstedenbestuur en Drechtraad zich op de Drechtstedendinsdag. Deze wordt tien keer per jaar gehouden. Een groot deel van de eerder bestaande overleggen werd samengevoegd en/of verplaatst naar de Drechtstedendinsdag. Niet alleen nam daardoor de bestuurlijke drukte af, maar ontstond er ook een vergadercyclus met een nauwe afstemming tussen Drechtraad en Drechtstedenbestuur. De bedoeling was dat dit verbinding en vernieuwing in de hand werkt en de eigenaren van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (de gemeenten) in staat stelt om daadkrachtig op te treden, besluiten te nemen en projecten uit te voeren.

Conclusies

De resultaten van de enquête laten zien dat ten opzichte van de meting in 2011 de Drechtstedendinsdag op alle gemeten aspecten is verbeterd, met ruime voldoendes voor vorm, inhoud, organisatie en bijdrage aan grotere betrokkenheid bij de regio. Van deze aspecten wordt de organisatie het hoogst gewaardeerd. De Drechtstedendinsdag in zijn totaliteit krijgt nu gemiddeld een 6,5 (was in 2011 een 5,9). Het zijn vooral de Drechtraadsleden die deze aspecten nu hoger waarderen dan in 2011. Daarnaast geven ook de raadsleden nu een hogere waardering (dan in 2011) voor de inhoud van de Drechtstedendinsdag.