Gemeentenieuws Dordrecht

Via het Gemeentenieuws informeert de gemeente inwoners over besluiten en plannen van het College van B&W, de Gemeenteraad, bijeenkomsten en openbare bekendmakingen, openingstijden en evenementen en activiteiten in de stad. De gemeente Dordrecht wil graag de opinie horen van inwoners over het Gemeentenieuws. Waarom lezen zij het Gemeentenieuws wel of niet? Wat vinden zij van de vorm en inhoud van het Gemeentenieuws en in wat voor informatie zijn ze geïnteresseerd? Wat kan eventueel beter? Het Onderzoekcentrum Drechtsteden doet verslag van het onderzoek in deze korte factsheet.

Conclusies en aanbevelingen enquete

25% van de inwoners leest het Gemeentenieuws iedere week en 38% af en toe. Daarnaast leest 3% het nieuws via een andere bron, zoals sociale media. In vergelijking met de andere gemeenten is dit iets lager.

Het Gemeentenieuws wordt vooral gelezen voor evenementen en activiteiten, nieuws van de gemeente, officiële publicaties en wegwerkzaamheden.

Het Gemeentenieuws wordt minder gelezen door inwoners van 34 jaar of jonger. Een derde van hen leest het af en toe of iedere week, de rest niet.
Degenen die het niet lezen hebben er geen interesse in (9%) of kennen het niet (10%). Voor 11% zou het nieuws van de gemeenteraad of voor 9% de informatie over officiële publicaties achterwege kunnen blijven. Dat laatste hangt ermee samen dat ruim een derde op de hoogte is dat de officiële publicaties ook te vinden zijn op www.overheid.nl. Aandachtspunten: schenk aandacht aan leesbaarheid, de kleine lettergrootte en ambtelijke of juridische taal; suggestie: officiële publicatie per wijk ordenen of overzichtelijker in tabelvorm.

Het Gemeentenieuws wordt goed gewaardeerd door degenen die het kennen. Het rapportcijfer 7 en 8 of hoger worden het vaakst gegeven. Dat geldt voor alle aspecten. Gemiddeld zo'n 10%-20% geeft een onvoldoende. Bij ontwerp en fotografie en de officiële publicaties ligt het aandeel onvoldoendes het hoogst.

Zo'n 11% mist bepaalde informatie in het Gemeentenieuws. Zoals: wijknieuws, wegwerkzaamheden, kapvergunningen, dan ook melding over herplantplicht, met electronische versie is meer achtergrond en doorverwijzing mogelijk. Een enkeling verzoekt om informatie van andere overheden, zoals NS, Prorail, Qbuzz, Ziggo, Stedin, Rijkswaterstaat (N3).