Gemeentenieuws Hardinxveld-Giessendam

Via het Gemeentenieuws informeert de gemeente inwoners over besluiten en plannen van het College van B&W, de Gemeenteraad, bijeenkomsten en openbare bekendmakingen, openingstijden en evenementen en activiteiten in de stad. De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil graag de opinie horen van inwoners over het Gemeentenieuws. Waarom lezen zij het Gemeentenieuws wel of niet? Wat vinden zij van de vorm en inhoud van het Gemeentenieuws en in wat voor informatie zijn ze geïnteresseerd? Wat kan eventueel beter? Het Onderzoekcentrum Drechtsteden doet verslag van het onderzoek in deze korte factsheet.

Conclusies en aanbevelingen enquete

43% van de inwoners leest het Gemeentenieuws iedere week en 41% af en toe. Het Gemeentenieuws wordt wat minder door inwoners van 34 jaar of jonger gelezen.

Het Gemeentenieuws wordt vooral gelezen voor officiële publicaties, nieuws van de gemeente en de evenementen en activiteiten.

Er zijn weinig specifieke redenen waarom inwoners het niet lezen. 5% geeft aan er geen interesse in te hebben. Voor 7% zou de informatie over officiële publicaties achterwege kunnen blijven.

Het Gemeentenieuws wordt goed gewaardeerd door degenen die het kennen. Zo'n 24-38% waardeert het met een rapportcijfer van 8 of hoger. Er is hoge waardering voor leesbaarheid. En zo'n 30-46% geeft een rapportcijfer 7 voor alle aspecten. Er is een klein deel (8-15%) dat een onvoldoende geeft. Aandachtspunten zijn: duidelijk taalgebruik, leukere opmaak, informatie soms wat summier.

Zo'n 10% mist bepaalde informatie in het Gemeentenieuws. Genoemd zijn meer informatie over raadsbesluiten, bouwplannen, openingstijden, ophalen huisvuil, meldpunt voor geluidsoverlast, kapotte lantaarns. Ook informatie over evenementen en bijeenkomsten. In het huis-aan-huisblad wordt kerkelijk nieuws en familieberichten gemist.