Gemeentenieuws Hendrik Ido Ambacht

Via het Gemeentenieuws informeert de gemeente inwoners over besluiten en plannen van het College van B&W, de Gemeenteraad, bijeenkomsten en openbare bekendmakingen, openingstijden en evenementen en activiteiten in de stad. De gemeente Hendrik Ido Ambacht wil graag de opinie horen van inwoners over het Gemeentenieuws. Waarom lezen zij het Gemeentenieuws wel of niet? Wat vinden zij van de vorm en inhoud van het Gemeentenieuws en in wat voor informatie zijn ze geïnteresseerd? Wat kan eventueel beter? Het Onderzoekcentrum Drechtsteden doet verslag van het onderzoek in deze korte factsheet.

Conclusies en aanbevelingen enquete

46% van de inwoners leest het Gemeentenieuws iedere week en 32% af en toe. Onder inwoners van 34 jaar of jonger is dat beduidend minder.

Het Gemeentenieuws wordt vooral gelezen voor evenementen, nieuws van de gemeente, de officiële publicaties en wegwerkzaamheden.

Er zijn weinig specifieke redenen waarom inwoners het niet lezen. Zo geeft 5% aan geen tijd ervoor te hebben. Voor 8% zou de informatie over officiële publicaties achterwege kunnen blijven. Dat hangt ermee samen dat ruim vier op de tien op de hoogte is dat de officiële publicaties ook te vinden zijn op www.overheid.nl.

Het Gemeentenieuws wordt goed gewaardeerd door degenen die het kennen. Zo'n 35-45% waardeert het met een rapportcijfer van 8 of hoger. Er is een hoogste waardering voor leesbaarheid. Nog eens 35-42% geeft een rapportcijfer 7 voor alle aspecten. Er is een klein deel (van 4 tot 11%) dat een onvoldoende geeft. Aandachtspunten zijn: lay-out mag overzichtelijker, aansprekender, iets meer variatie.

Zo'n 11% mist bepaalde informatie in het Gemeentenieuws. Genoemd zijn updates over lopende zaken (ook de Volgerlanden), welke onderwerpen er bij de Gemeenteraad in behandeling zijn/besloten zijn, informatie over evenementen en bijeenkomsten, aandacht voor handhaving.