Gemeentenieuws Papendrecht

Via het Gemeentenieuws informeert de gemeente inwoners over besluiten en plannen van het College van B&W, de Gemeenteraad, bijeenkomsten en openbare bekendmakingen, openingstijden en evenementen en activiteiten in de stad. De gemeente Papendrecht wil graag de opinie horen van inwoners over het Gemeentenieuws. Waarom lezen zij het Gemeentenieuws wel of niet? Wat vinden zij van de vorm en inhoud van het Gemeentenieuws en in wat voor informatie zijn ze geïnteresseerd? Wat kan eventueel beter? Het Onderzoekcentrum Drechtsteden doet verslag van het onderzoek in deze korte factsheet.

Conclusies en aanbevelingen enquête

37% van de inwoners leest het Gemeentenieuws iedere week en 36% af en toe. Relatief veel inwoners van 34 jaar of jonger lezen het Gemeentenieuws niet.

Het Gemeentenieuws wordt vooral gelezen voor nieuws van de gemeente, de officiële publicaties, de evenementen en wegwerkzaamheden.

Er zijn geen specifieke redenen waarom inwoners het niet lezen. Voor 8% zou het nieuws van de gemeenteraad en voor 5% de informatie over officiële publicaties achterwege kunnen blijven. Dat laatste hangt ermee samen dat ruim een derde op de hoogte is dat de officiële publicaties ook te vinden zijn op www.overheid.nl

Het Gemeentenieuws wordt goed gewaardeerd door degenen die het kennen. Zo'n 36-42% waardeert het met een rapportcijfer van 8 of hoger. En zo'n 31-39% geeft een rapportcijfer 7. Ongeveer een tiende geeft een onvoldoende. Aandachtspunten zijn: veel hetzelfde, het taalgebruik is te officieel, lettergrootte, achtergrond, de lijst met bekendmakingen opmaken in tabelvorm om locaties sneller te vinden, graag meer nieuws over de gemeente en "leuke dingen".

Zo'n 12% mist bepaalde informatie in het Gemeentenieuws. Genoemd zijn: wijkinformatie, positieve berichten over de samenleving, informatie over evenementen en activiteiten informatie over toekomstplannen, plan scholen, jeugd en jongerenwerk, vrijwilligers, WMO en 112-meldingen, verkeerscontroles en openbaar vervoer.