Gemeentenieuws Sliedrecht

Via het Gemeentenieuws informeert de gemeente inwoners over besluiten en plannen van het College van B&W, de Gemeenteraad, bijeenkomsten en openbare bekendmakingen, openingstijden en evenementen en activiteiten in de stad. De gemeente Sliedrecht wil graag de opinie horen van inwoners over het Gemeentenieuws. Waarom lezen zij het Gemeentenieuws wel of niet? Wat vinden zij van de vorm en inhoud van het Gemeentenieuws en in wat voor informatie zijn ze geïnteresseerd? Wat kan eventueel beter? Het Onderzoekcentrum Drechtsteden doet verslag van het onderzoek in deze korte factsheet.

Conclusies en aanbevelingen enquete

50% van de deelnemers aan het onderzoek leest het Gemeentenieuws iedere week en 27% af en toe. Relatief veel inwoners van 34 jaar of jonger lezen het Gemeentenieuws niet.

Het Gemeentenieuws wordt vooral gelezen voor de officiële publicaties, nieuws van de gemeente, evenementen en activiteiten en wegwerkzaamheden. Ook genoemd zijn: openingstijden en ventvergunningen.

Er zijn geen specifieke redenen waarom inwoners het niet lezen, wel geeft 9% er geen interesse voor te hebben. Ongeveer één op de tien vindt dat nieuws over de Gemeenteraad achterwege kan blijven. Voor 9% zou de informatie over officiële publicaties achterwege kunnen blijven. Dat hangt ermee samen dat een derde op de hoogte is dat de officiële publicaties ook te vinden zijn op www.overheid.nl. Een enkeling geeft aan dat het huis-aan-huisblad niet ontvangen is.

Het Gemeentenieuws wordt goed gewaardeerd door degenen die het kennen. Zo'n 35-43% waardeert het met een rapportcijfer van 8 of hoger. En zo'n 30-47% geeft een rapportcijfer 7. Dat geldt voor alle aspecten. Ongeveer eentiende geeft een onvoldoende, zoals voor ontwerp en fotografie (zijn die er wel?) en de officiële publicaties. Vermijd vakjargon, geef wel uitleg, bijvoorbeeld: wat betekent het omzetten van zelfstandige woning naar onzelfstandige woning; bevat nogal eens fouten.

Zo'n 14% mist bepaalde informatie in het Gemeentenieuws. Genoemd zijn: uitgebreidere informatie over bouwvergunningen, kapvergunningen, ventvergunningen en openingstijden.