Inrichting Huis van Stad en Regio

De meeste clusters van de Gemeente Dordrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en de Bibliotheek Aan Zet krijgen in het Huis van Stad en Regio een plek.
Dit rapport beschrijft de resultaten van het vragenlijstonderzoek dat is uitgevoerd door Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD).

De centrale vraag waarop dit onderzoek antwoord geeft, is:
"Waar hebben toekomstige gebruikers van Huis van Stad en Regio behoefte aan? Wat betekent dat voor de inrichting?”

Conclusies

Activiteiten gebruikers in het Huis van Stad en Regio

  • Toekomstige gebruikers van het Huis van Stad en Regio verwachten ruim de helft van hun tijd in een gemiddelde werkweek bezig te zijn met individueel bureauwerk of focuswerk. Zij doen dit naar verwachting grotendeels vanuit een andere locatie dan kantoor (bijvoorbeeld vanuit huis). 

  • Van de totale tijd op kantoor wordt bijna een kwart besteed aan individueel bureauwerk. Aan individueel focuswerk en kort samenwerken (zoals informeel overleg, presenteren, brainstormen) wordt afzonderlijk een vijfde van de tijd op kantoor besteed. Aan ontmoeten wordt de minste tijd (bijna een tiende van de tijd op kantoor) besteed.

De verwachte bezetting van het Huis van Stad en Regio

Bijna alle gebruikers van het toekomstige Huis van Stad en Regio kunnen thuiswerken en doen dit ook wel eens. Gemiddeld verwachten ze 4,4 dagdelen op kantoor te zijn. Driekwart van de gebruikers verwacht 2-3 dagen op kantoor te komen. Ongeveer 3 van de 5 verwachten dit te doen op dinsdag of donderdag. Vrijdag is het minst populair: slechts 10% tot 20% verwacht dan naar kantoor te komen. Woensdag is iets populairder, maar ook dan verwacht nog geen derde van de respondenten naar kantoor te komen.