Monitor Dordrecht Oost

De gemeente Dordrecht gaat gebiedsprogramma's maken voor de wijken in Dordt Centrum en Dordt Oost. Daarbij is er behoefte aan cijfermatig inzicht in de wijken en de ontwikkeling voor de onderwerpen veiligheid, wonen en openbare ruimte, duurzaamheid, sociale situatie, onderwijs, gezondheid en zorg, werk en inkomen. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden houdt al meerdere jaren kernindicatoren op deze terreinen bij voor de wijken in Dordt West en veel van die informatie is ook voor Dordt Centrum en Dordt Oost beschikbaar of uit te zoeken. In de infographics staan cijfers over deze onderwerpen per wijk voor Dordt Centrum en Dordt Oost. In 2022 is de monitor Dordt west in balans uitgekomen. Ook die kunt u hiernaast vinden. Met dit overzicht van indicatoren kan de positie van wijken en ontwikkelingen ook in de toekomst gemonitord worden. Het is daarmee relevante informatie voor prioriteiten qua onderwerp, doelgroep en wijk in de gebiedsprogramma’s.

Hoe verder na het onderzoek?

De infographics zijn in het najaar 2023 besproken met de leefbaarheidsoverleggen in de wijken van Dordt Centrum en Dordt Oost. Daar zijn op basis van de infographics een aantal thema’s benoemd, zoals zorg, veiligheid, fysiek en sociaal en besproken met professionals en de aanwezige bewoners.

De infographics waren een goed hulpmiddel voor het gesprek en om problemen en aandachtspunten  te verkennen die spelen in de wijken. 

Als vervolg op deze leefbaarheidsoverleggen zullen problemen in kaart worden gebracht en wordt een begin gemaakt met het formuleren van opgaven voor de toekomst van de wijken van Dordt Centrum en Dordt Oost.