Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Alblasserdam

Op 21 maart 2018 vonden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Tegelijkertijd kon er gestemd worden voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht werken bij het organiseren van deze verkiezingen samen op het vlak van werving en ondersteuning van stembureauleden. De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning van Dienstverlening Dordrecht, die de vier gemeenten hierin begeleid wil enkele aspecten van die ondersteuning van stembureauleden evalueren. Ze heeft daarbij aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd een enquête uit te voeren onder stembureauleden en –voorzitters.

Conclusies

De bereikbaarheid, toegankelijkheid, inrichting en voorzieningen van de stembureaus in Alblasserdam worden door de stembureauleden en –voorzitters over het algemeen goed beoordeeld. De stembureaus sportpark Molenzicht en sportcentrum Blokweer scoren wat dit betreft relatief laag.

Bij 2 van de 11 stembureaus stond geregeld een wachtrij, maar dit duurde volgens de stembureauleden nooit te lang. Bij één stembureau was 'de ervaring dat het niet voldoende bemenst was. De meeste stembureaus waren tussen tien en elf klaar met het tellen van de stemmen.

De werkomstandigheden worden over het algemeen als goed beoordeeld: het komt bijvoorbeeld niet voor dat er ruwe taal gebruikt wordt, er wordt slechts door een enkeling werkdruk ervaren en de werkzaamheden worden niet als vermoeiend ervaren.

De meeste stembureauleden vinden de vergoeding voor de aanwezigheid voldoende. Bij vijf stembureaus is daar meer verdeeldheid over.

De digitale training vooraf wordt door vrijwel iedereen als zinvol ervaren. Evenals de uitleg van de werkzaamheden. Voor bijna iedereen was ook de informatiemap helemaal of deels duidelijk. Een aantal stembureauleden geven echter aan geen informatiemap te hebben ontvangen.

Men is over het algemeen (met een enkele uitzondering) tevreden over de hoeveelheid materiaal en catering.