Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Dordrecht

Op 21 maart 2018 vonden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Tegelijkertijd kon er gestemd worden voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht werken bij het organiseren van deze verkiezingen samen op het vlak van werving en ondersteuning van stembureauleden. De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning van Dienstverlening Dordrecht, die de vier gemeenten hierin begeleid wil enkele aspecten van die ondersteuning van stembureauleden evalueren. Ze heeft daarbij aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd een enquête uit te voeren onder stembureauleden en –voorzitters.

Conclusies

De bereikbaarheid, toegankelijkheid, inrichting en voorzieningen van de stembureaus in Dordrecht worden door de stembureauleden en –voorzitters over het algemeen goed beoordeeld. Het minst goed bereikbaar werden de stembureaus Gymzaal Ockenburg, School Het Kristal en Winkelcentrum Sterrenburg gevonden en vijf stembureaus worden minder goed worden beoordeeld qua toegankelijkheid. Het gaat om Johan Frisoschool dependance, Portacabin, Polyanderschool, Stadhuis en 't Zeepaert. De voorzieningen in de stembureaus Gymzaal Ockenburg, Centraal Station en Portacabin worden slecht beoordeeld.

Bij 6 van de 64 stembureaus stond geregeld een wachtrij of moesten mensen soms wat langer wachten. Dat was het geval bij de stembureaus het Stadhuis, Dordrechts Museum, School de Fontein, de Gravenhorst, het Stadskantoor en de Prinsemarij. De stembureaus waren bijna allemaal voldoende bemenst. Er waren 10 stembureaus die relatief laat (na 24.00 uur) klaar waren met het tellen van de stemmen. Bij 20 van de 65 stembureaus wordt (door tenminste eenderde deel van de stembureauleden en –voorzitters) aangegeven dat het tellen van de stemmen langer duurde dan verwacht.

De werkomstandigheden worden over het algemeen als goed beoordeeld: het komt bijvoorbeeld weinig voor dat er ruwe taal gebruikt wordt. Door 13% van de stembureauleden en –voorzitters werd werkdruk ervaren. Dit was in 8 stembureaus. Zo'n 36% van de stembureauleden gaf aan het werk vermoeiend te vinden.

De meeste stembureauleden vinden de vergoeding voor de aanwezigheid voldoende. Zo'n 28% van de stembureauleden en -voorzitters vindt de vergoeding niet voldoende. De digitale training vooraf wordt door vrijwel iedereen als zinvol ervaren. Evenals de uitleg van de werkzaamheden. Bijna iedereen vond de informatiemap voldoende duidelijk. Een aantal stembureauleden (8%) had echter geen map ontvangen.