Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Hendrik-Ido-Ambacht

Op 21 maart 2018 vonden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Tegelijkertijd kon er gestemd worden voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht werken bij het organiseren van deze verkiezingen samen op het vlak van werving en ondersteuning van stembureauleden. De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning van Dienstverlening Dordrecht, die de vier gemeenten hierin begeleid wil enkele aspecten van die ondersteuning van stembureauleden evalueren. Ze heeft daarbij aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd een enquête uit te voeren onder stembureauleden en –voorzitters.

Conclusies

De bereikbaarheid, toegankelijkheid, inrichting en voorzieningen van de stembureaus in Hendrik-Ido-Ambacht worden door de stembureauleden en –voorzitters over het algemeen goed beoordeeld. De stembureaus Portacabin (toegankelijkheid), Yulius-De Volgerlanden (bereikbaarheid) scoren wat dit betreft slecht.

Bij 1 van de 18 stembureaus stond geregeld een wachtrij en bij 1 stonden mensen af en toe in een wachtrij, maar dit duurde volgens de stembureauleden nooit té lang. De meeste stembureaus waren tussen tien en elf klaar met het tellen van de stemmen. Bij de stembureaus Portacabin en OBS de Bron was men tussen half twaalf en één uur klaar.

De werkomstandigheden worden over het algemeen als goed beoordeeld: het komt bijvoorbeeld zelden voor dat er ruwe taal gebruikt wordt. Er wordt door enkelen werkdruk ervaren. Wel worden de werkzaamheden door drie op de tien als vermoeiend ervaren.

De meeste stembureauleden vinden de vergoeding voor de aanwezigheid voldoende. Bij drie stembureaus is daar meer verdeeldheid over.

De digitale training vooraf wordt door vrijwel iedereen als zinvol ervaren. Evenals de uitleg van de werkzaamheden. Voor bijna iedereen was ook de informatiemap helemaal of deels duidelijk. Een aantal stembureauleden geven echter aan geen informatiemap te hebben ontvangen of uitleg te hebben gekregen.

Men is over het algemeen (met een enkele uitzondering) tevreden over de hoeveelheid materiaal en catering.