Opinie ondersteuning stembureauleden 2018 Sliedrecht

Op 21 maart 2018 vonden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Tegelijkertijd kon er gestemd worden voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht werken bij het organiseren van deze verkiezingen samen op het vlak van werving en ondersteuning van stembureauleden. De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning van Dienstverlening Dordrecht, die de vier gemeenten hierin begeleid wil enkele aspecten van die ondersteuning van stembureauleden evalueren. Ze heeft daarbij aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd een enquête uit te voeren onder stembureauleden en –voorzitters.

Conclusies

De bereikbaarheid, toegankelijkheid, inrichting en voorzieningen van de stembureaus in Sliedrecht worden door de stembureauleden en –voorzitters over het algemeen goed beoordeeld. De stembureaus De Stoeprand, Verpleeghuis Waerthove, de voormalige BSO Pluk, Huize Overslydrecht scoren op één of enkele punten relatief laag.

Bij 3 van de 15 stembureaus stond geregeld een wachtrij of moesten mensen soms wat langer wachten (stembureau Raadhuis, zorgcentrum Parkzicht en Prins Willem-Alexanderschool, Waalslaan). Bij twee stembureaus was de ervaring dat het deels niet voldoende bemenst was. De meeste stembureaus waren tussen tien en elf klaar met het tellen van de stemmen. Bij stembureau Huize Overslydrecht en Prins-Willem-Alexanderschool, Waalslaan was men tussen half twaalf en half een klaar met het tellen van stemmen en dat was later dan verwacht.

De werkomstandigheden worden over het algemeen als goed beoordeeld: het komt bijvoorbeeld niet voor dat er ruwe taal gebruikt wordt, er wordt slechts door enkelen werkdruk ervaren. Door drie op de tien worden de werkzaamheden als vermoeiend ervaren.

De meeste stembureauleden vinden de vergoeding voor de aanwezigheid voldoende. Een vijfde van de stembureauleden en -voorzitters vindt de vergoeding niet voldoende.

De digitale training vooraf wordt door vrijwel iedereen als zinvol ervaren. Evenals de uitleg van de werkzaamheden. Voor bijna iedereen was ook de informatiemap helemaal of deels duidelijk. Een 10% van de stembureauleden geven echter aan geen informatiemap te hebben ontvangen.