Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Alblasserdam

Op 21 maart 2018 vonden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Tegelijkertijd kon er gestemd worden voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht werken bij het organiseren van deze verkiezingen samen op het vlak van informatieverstrekking, opkomstbevordering en ondersteuning voor stembureaus. De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning van Dienstverlening Dordrecht, die de vier gemeenten hierin begeleid wil enkele aspecten hiervan evalueren. Ze heeft daarbij aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd een enquête uit te voeren onder leden van het bewonerspanel.

Conclusies

Zo'n 43% van de inwoners geeft aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad zeker gevolgd te hebben. Dat kon via meerdere manieren. Velen hebben erover gelezen via het Gemeentenieuws in het huis-aan-huis-blad of in de krant.

De Kandidatenlijst en brief met Stempas zijn door ongeveer driekwart van de inwoners gezien. Beiden worden als informatiemiddel ook het best beoordeeld.

De Verkiezingsborden en Verkiezingskrant zijn door ongeveer de helft gezien. De Verkiezingsborden worden het minst beoordeeld. Sommigen doen de suggestie om in de toekomst eens te kijken of digitale borden mogelijk zijn.

Informatie die inwoners over de verkiezingen zien, heeft bij de helft wel en bij de rest niet noemenswaardig geholpen bij het bepalen van de keuze om te gaan stemmen of op welke kandidaat/partij.

De stembureaus worden door degenen die zijn gaan stemmen – in Alblasserdam is 61% gaan stemmen- goed beoordeeld qua bereikbaarheid en toegankelijkheid. Over de inrichting is men ook positief, maar dit wordt iets vaker als voldoende beoordeeld, zoals bij de stembureaus Centrum voor Jeugd en Gezin, Sportpark Molenzicht en Sportcentrum Blokweer.

Over het algemeen hoefde men niet lang te wachten Voor zover men moest wachten, viel dit mee. Een grote meerderheid geeft aan goed geholpen te zijn. De meeste stemmers hebben ook gestemd voor het Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ze hebben hun informatie hierover gehaald van de landelijke radio en tv, de krant of internet. Zo'n 18% heeft de folder van de Referendumcommissie gezien.

Het oordeel over de uitleg over het referendum is verdeeld. Bijna een kwart vond dit (zeer) goed, ruim een kwart vond dit (zeer) slecht en de helft vond het voldoende.