Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Dordrecht

Op 21 maart 2018 vonden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Tegelijkertijd kon er gestemd worden voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht werken bij het organiseren van deze verkiezingen samen op het vlak van informatieverstrekking, opkomstbevordering en ondersteuning voor stembureaus. De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning van Dienstverlening Dordrecht, die de vier gemeenten hierin begeleid wil enkele aspecten hiervan evalueren. Ze heeft daarbij aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd een enquête uit te voeren onder leden van het bewonerspanel.

Conclusies

Zo'n 37% van de inwoners geeft aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad zeker gevolgd te hebben. Dat kon via meerdere manieren. Velen hebben erover gelezen via het Gemeentenieuws in het huis-aan-huis-blad of in de krant.

De brief met Stempas en Kandidatenlijst zijn door veel inwoners gezien. Beiden worden als informatiemiddel ook het best beoordeeld.

De informatie over standpunten en Stemwijzer en Verkiezingsborden zijn eveneens door meer dan de helft gezien. Het overzicht met standpunten wordt door velen als goed benoemd. De Verkiezingsborden worden het minst beoordeeld. Ze voegen weinig toe.

Informatie die inwoners over de verkiezingen zien, heeft bij tweederde wel (een beetje) en bij eenderde niet noemenswaardig geholpen bij het bepalen van de keuze om te gaan stemmen of op welke kandidaat/partij.

De stembureaus worden door degenen die zijn gaan stemmen – in Dordrecht is 51% gaan stemmen- goed beoordeeld qua bereikbaarheid en toegankelijkheid. Over de inrichting is men ook positief, maar dit wordt iets vaker als voldoende beoordeeld.

Voor zover de kiezers moesten wachten duurde dit nooit (te) lang. Een enkeling geeft aan niet goed geholpen te zijn. Bijna negen op de tien is goed of zeer goed geholpen.

De meeste stemmers hebben ook gestemd voor het Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ze hebben hun informatie hierover gehaald van de landelijke radio en tv, de krant of internet. Zo'n 13% heeft de folder van de Referendumcommissie gezien.

Het oordeel over de uitleg over het referendum is verdeeld. Een kwart vond dit (zeer) goed, een kwart vond dit (zeer) slecht en de helft vond het voldoende.