Opinie over informatie verkiezingen en stembureaus 2018 Hendrik-Ido-Ambacht

Op 21 maart 2018 vonden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Tegelijkertijd kon er gestemd worden voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht werken bij het organiseren van deze verkiezingen samen op het vlak van informatieverstrekking, opkomstbevordering en ondersteuning voor stembureaus. De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning van Dienstverlening Dordrecht, die de vier gemeenten hierin begeleid wil enkele aspecten hiervan evalueren. Ze heeft daarbij aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden

Conclusies

Zo'n 34% van de inwoners geeft aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad zeker gevolgd te hebben. Dat kon via meerdere manieren. Velen hebben erover gelezen via het Gemeentenieuws in het huis-aan-huis-blad of in de krant.

De Kandidatenlijst en brief met Stempas zijn door ongeveer driekwart van de inwoners gezien. Beiden worden als informatiemiddel ook het best beoordeeld.

De Verkiezingsborden zijn door tweederde en de (Verkiezings-)krant is door 56% gezien.

Het Verkiezingsdebat en de Escaperoom worden het minst beoordeeld. Dit laatste is overigens gebaseerd op enkele invullers.

Informatie die inwoners over de verkiezingen zien, heeft bij tweederde wel en bij eenderde niet noemenswaardig geholpen bij het bepalen van de keuze om te gaan stemmen of op welke kandidaat/partij.

De stembureaus worden door degenen die zijn gaan stemmen – in Hendrik-Ido-Ambacht is 58% gaan stemmen- goed beoordeeld qua bereikbaarheid en toegankelijkheid. Over de inrichting is men ook positief, maar dit wordt iets vaker als voldoende en door 8% als slecht beoordeeld, zoals bij stembureau Portacabin. De kiezers hoefden over het algemeen niet lang te wachten en voelden zich goed geholpen.

De meeste stemmers hebben ook gestemd voor het Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ze hebben hun informatie hierover gehaald van de landelijke radio en tv, de krant of internet. Zo'n 30% heeft de folder van de Referendumcommissie gezien.

Het oordeel over de uitleg over het referendum is verdeeld. Drie op de tien vond dit (zeer) goed, een zesde vond dit (zeer) slecht en de helft vond het voldoende.