Thema's voor Dordrecht

In 2022 vinden verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad. Als voorbereiding op de verkiezingsprogramma's en –thema's zijn we bij inwoners van Dordrecht nagegaan hoe zij staan ten opzichte van de opgave van de stad en de prioriteiten voor de gemeente.

Samenvatting

Negen op de tien inwoners vinden Dordrecht een prettige woonplaats; acht op de tien dat de stad goed te bereiken is per weg en spoor en driekwart dat Dordt een goed aanbod heeft aan stedelijke voorzieningen.

Opvallend zijn de hoge neutrale scores bij de uitspraken dat Dordrecht een stad met veel banen is en dat Dordrecht een duurzame stad is. Mensen met een midden opleidingsniveau herkennen Dordrecht vaker als stad met veel banen.

De top 3 van belangrijkste thema’s voor verbetering van Dordrecht:
•    veiligheid (41%)
•    duurzaamheid (39%)
•    aantrekkelijke binnenstad (38%)

Slechts een vijfde van de respondenten vindt veel banen en veel te beleven belangrijk. Jongeren vinden het belangrijk om Dordrecht als duurzame stad is en als stad waar veel te beleven is te verbeteren. Mensen met een midden opleiding vinden Dordrecht als veilige stad belangrijker en mensen met een hoge opleiding vinden Dordrecht als duurzame stad belangrijker dan gemiddeld.

Drie op de tien leden van het Bewonerspanel is bekend met de Agenda Dordrecht 2030, waarvan een kwart slechts een beetje.

Gevraagd naar het meest aansprekende thema geeft de helft een voorkeur aan voor Duurzame stad en Toekomst voor jongeren. En Binnenstad staat met 45% op een derde plek. Uit de antwoorden op de open vragen komt naar voren dat het wonen (woningtekort) een belangrijk thema/aandachtspunt is. Daarnaast ook verkeer (N3, parkeergelegenheid, fietsen). De Binnenstad is het belangrijkste sterke punt van Dordrecht die ook aantrekkelijk moet zijn/blijven.