Trends & ontwikkelingen Dordrecht in beeld

In de publicatie Trends & ontwikkelingen Dordrecht in beeld presenteren we u het beeld hoe Dordrecht ervoor staat in cijfers en trends. Eén van de onderdelen uit het drieluik dat de gemeente heeft opgesteld. Het drieluik geeft een perspectief op de stad, perspectief op financiën en perspectief op organisatie en samenwerking.

Samenvatting

 

Voor het perspectief op de stad wil men graag op basis van bestaande informatie trends in beeld willen brengen voor de volgende thema’s:

 • Demografische trends en ontwikkelingen
 • Effecten van Corona
 • Sociale trends en ontwikkelingen
 • Economische trends en ontwikkelingen
 • Technologische trends en ontwikkelingen
 • Kennis infrastructuur
 • Ruimtelijke trends en ontwikkelingen (wonen)
 • Fysieke infrastructuur (openbare ruimte, mobilitieit)
 • Duurzame trends en ontwikkelingen (klimaat, energie)
 • Veiligheidstrends en ontwikkelingen
 • Bestuurlijke trends en ontwikkelingen

We laten ontwikkelingen zien of we vergelijken Dordrecht met landelijke cijfers. Bij diverse thema’s gaan we ook in op de verschillen die er binnen de stad zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om onderwijskansen, gezondheid, de woningmarkt.