Papendrecht in cijfers

Papendrecht in cijfers geeft kerncijfers en trends op de gebieden die van belang zijn voor de gemeente Papendrecht. Aan bod komen 10 thema's:

  • Demografische trends en ontwikkelingen, waaronder vergrijzing
  • Effecten van Corona
  • Sociale trends en ontwikkelingen
  • Economische trends en ontwikkelingen (zorg, jeugd, armoede/schulden)
  • Technologische trends en ontwikkelingen en kennis infrastructuur
  • Ruimtelijke trends en ontwikkelingen (wonen)
  • Fysieke infrastructuur (openbare ruimte, mobiliteit)
  • Duurzame trends en ontwikkelingen (klimaat, energie)
  • Veiligheidstrends en ontwikkelingen
  • Bestuurlijke trends en ontwikkelingen

U vindt deze thema's in het verslag Papendrecht in cijfers