Stemming Plan Tij oeververbinding

De gemeente Dordrecht is een participatietraject gestart onder 97 huishoudens/adressen van gebied Plan Tij. Het gaat om het wel of niet aanleggen van een (tweede) oeververbinding richting noordoostkant en (indien gewenst, de vorm van oeververbinding via brug of voetveer).
De respons op deze stemming was groot, namelijk 82%. De belangrijkste resultaten op een rij:

Zes op de tien bewoners van Plan Tij wil een oeververbinding en dan het liefst een brug. Van degenen die een oeververbinding wensen, wil driekwart het liefst een brug. Van degenen die geen oeververbinding wensen, kiest 70% voor een voetveer.

Aandachtspunten genoemd in de toelichtingen

1. Voor- en tegenstanders van een oeververbinding vrezen over het algemeen overlast van jongeren, maar ook parkeer- en hondenpoepoverlast.
2. Voor- en tegenstanders zijn voor het afsluiten van de brug of voetveer op bepaalde tijden: ‘s nachts of tijdens festivals.