Stadsnieuws Zwijndrecht

Via het Stadsnieuws informeert de gemeente inwoners over besluiten en plannen van het College van B&W, de Gemeenteraad, bijeenkomsten en openbare bekendmakingen, openingstijden en evenementen en activiteiten in de stad. De gemeente Zwijndrecht wil graag de opinie horen van inwoners over het Stadsnieuws. Waarom lezen zij het Stadsnieuws wel of niet? Wat vinden zij van de vorm en inhoud van het Stadsnieuws en in wat voor informatie zijn ze geïnteresseerd? Wat kan eventueel beter?
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden doet verslag van het onderzoek in deze korte factsheet.

Conclusies en aanbevelingen enquete

29% van de inwoners leest het Stadsnieuws iedere week en 35% af en toe. Daarnaast geeft 7% aan dat men een nee-nee sticker heeft zodat men geen huis-aan-huisbladen ontvangt.

Het Stadsnieuws wordt vooral gelezen voor nieuws van de gemeente, evenementen, de officiële publicaties en wegwerkzaamheden.

Er zijn diverse redenen waarom inwoners het niet lezen. Men kent het niet of heeft er geen tijd voor of geen interesse voor. Relatief veel inwoners van 34 jaar of jonger lezen het Gemeentenieuws niet. Van de jongeren leest een derde het af en toe of iedere week.

Drie op de tien inwoners is ervan op de hoogte dat de officiële publicaties ook te vinden zijn op www.overheid .nl. Dat is het lager dan in de andere gemeenten.

Voor zover inwoners het kennen en er een mening over hebben, wordt het Stadsnieuws goed gewaardeerd. Men geeft een rapportcijfer 7 of 8. Als aandachtspunten zijn genoemd: de officiële publicaties, ontwerp en fotografie en aantal pagina's. Daarnaast de bezorging van "De Brug" (één postcode), sommige zaken mogen uitgebreider, zoals toevoegen van een plattegrond leesbaarheid (ambtelijke taal, groter lettertype, witte achtergrond).

Zo'n 14% mist bepaalde informatie in het Stadsnieuws. Genoemd zijn: communicatie over belangrijke ontwikkelingen, informatie over start werkzaamheden (speelvoorziening, onderhoud straten, groen), wijknieuws, en meer informatie over activiteiten en evenementen (leuk nieuws).