Tevredenheid bewoners - een vergelijking van vijf projecten

Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om technische kwaliteit, maar ook om de tevredenheid van de inwoners. Daarom zou Stadsbeheer graag willen weten hoe inwoners de communicatie, inbreng, uitvoering en het resultaat van een aantal projecten uit 2014 en 2015 beoordelen. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit tevredenheidsonderzoek uit.

Conclusies

Algemeen

Het gemiddeld rapportcijfer voor deze vijf projecten is een 7,0. Vier van de vijf projecten krijgen een gemiddelde beoordeling van 6,8/6,9. Het project Weerdestein krijgt van bewoners een 7,5 als rapportcijfer. Project Weerdestein heeft de beste beoordeling door een combinatie van kenmerken, met name doordat er relatief veel inbreng van bewoners mogelijk was en het relatief weinig overlast gaf. Het had bovendien een relatief korte doorlooptijd. Ook project Wittenstein heeft een relatief korte doorlooptijd, maar wordt verder gemiddeld beoordeeld.

Communicatie

Het rapportcijfer voor communicatie varieert van een 6,4 (Toutenburg) tot een 7,4 (Weerdestein). Bij reguliere projecten komen relatief weinig bewoners naar een informatieavond: er verandert immers niet veel in de omgeving. De aanwezigheid bij projecten waar actieve inbreng van bewoners mogelijk was, lag aanzienlijk hoger (boven de 40%).

Inbreng van bewoners

Het rapportcijfer voor de inbreng van bewoners ligt –zoals te verwachten- hoger bij de projecten waar actieve inbreng mogelijk was (voor drie projecten gemiddeld 6,6), ten opzichte van de reguliere projecten (voor twee projecten gemiddeld 5,8). Het verschil is aanzienlijk. Bij de projecten Lijnbaan en Toutenburg voelde 19%, respectievelijk 31% zich onvoldoende betrokken bij de plannen.

Ervaringen met de uitvoering

Het rapportcijfer voor de uitvoering varieert van een 6,4 voor de projecten Toutenburg en Prattenburg tot een 7,3 voor project Weerdestein.

Bij drie van de vijf projecten, namelijk de projecten die later gestart zijn, is een spreekuur gehouden. Zo'n spreekuur is bij gemiddeld 55% van de omwonenden bekend en bij 45% niet. In het algemeen vinden bewoners dat gemeente en de aannemer goed samenwerken. Toch vindt bijna de helft de gemeente tijdens de uitvoering niet voldoende zichtbaar.

Een knelpunt bij met name de projecten Toutenburg en Prattenburg was de doorlooptijd. Ruim driekwart van de bewoners vond dat het project langer duurde dan nodig was. Bij de projecten Lijnbaan, Weerdestein en Wittenstein is dit aandeel veel lager. Daar vindt 40% van de inwoners dat het langer duurde dan nodig was.

Samenvattend scoren de onderdelen communicatie, inbreng en uitvoering bij de projecten Toutenburg en Prattenburg relatief laag.

Resultaat

Het rapportcijfer voor het resultaat van de vijf onderzochte projecten varieert van een 6,8 (Lijnbaan) tot een 7,4 voor project Weerdestein. Voor de meerderheid van de bewoners voldoet het resultaat aan de verwachtingen en is men tevreden over het resultaat. Een zesde tot een kwart van de bewoners is niet (geheel) tevreden over het resultaat. Bij de recent afgeronde projecten is daarbij de kanttekening dat bepaalde onderdelen zoals bomen nog niet uitgevoerd/zichtbaar zijn.