Toekomst dorpsraad Heerjansdam

In 2021 is de werking van de dorpsraad geëvalueerd en zijn de resultaten met de gemeenteraad besproken. Als aanvulling op de evaluatie is een onderzoek gehouden om te bezien hoe de inwoners van Heerjansdam tegen de Dorpsraad aankijken. Voor het onderzoek zijn in april 2022 1700 adressen in Heerjansdam met een brief benaderd met een unieke inlogcode voor de enquête. Op verzoek werd een schriftelijke vragenlijst opgestuurd. Tot en met eind april kon men de enquête invullen. Dit is door 375 inwoners gedaan, een respons van 22%. Per adres kon één antwoord worden gegeven.

De conclusies uit het onderzoek

1. Zeer veel invullers van de enquête zijn bekend met de dorpsraad en vinden het belangrijk. Tweederde voelt zich vertegenwoordigd door de dorpsraad en vier op de tien heeft ook in het verleden contact gehad.  
2. Tweederde kiest ook in de toekomst voor een gekozen dorpsraad, ruim eenvijfde geeft de voorkeur aan een dorpsraad die uit vrijwilligers bestaat. De overigen maakt het niet veel uit. 
3. Zo’n 7-9% heeft belangstelling om zich verkiesbaar te stellen of als vrijwilliger in de dorpsraad mee te draaien.