Van signalen naar strategie

Dit voorjaar ging JSO in gesprek met trendwatchers en trendsetters in het openbaar bestuur. Onderwerp van gesprek: “Wat gebeurt er in de maatschappij en wat is de betekenis hiervan voor de rol van de provincie?” Het waren bevlogen gesprekken1. Deze publicatie biedt inspiratie en concrete handvatten voor het samen realiseren van maatschappelijke opgaven. Het gaat hier om een “ontwikkeldocument”; graag bouwen we met u verder aan deze trendverkenning.

Conclusie

Iedereen mag natuurlijk zijn eigen conclusies trekken naar aanleiding van dit stuk. We bepleiten tenslotte diversiteit in strategieën. Wel is het verstandig om een samenhangende, eenvoudige en vooral overdraagbare filosofie te ontwikkelen om te voorkomen dat iedereen in een omgevallen boekenkast van managementfilosofieën terechtkomt. Het komt er op aan krachtig te formuleren: ‘hoe doen wij hier goede zaken voor maatschappelijke opgaven?’

Wat ons betreft is de kern: ‘Je doet mee of je doet niet mee’. En dat vereist een flexibel hart van een organisatie. Dat betekent niet alleen ‘mind set’, maar ook mensen met eigen - op de vraag toegespitste - kwaliteiten. Tenslotte ‘doe’, experimenteer en werk samen en blijft niet hangen in denken en beleid maken. Vanuit het thema maatschappelijke kwaliteit staan interessante pilots klaar waarmee werkender weg vorm en inhoud kan worden gegeven aan een nieuwe benadering van maatschappelijke opgaven. Wij nodigen u graag uit deze denklijn verder te brengen en met ons te operationaliseren.