Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Volgt de regio de landelijke trends? Of wijkt het af van het landelijk beeld? Zijn er grote veranderingen ten opzichte van de uitslag 2014? Het Onderzoekcentrum Drechtsteden zet in deze factsheet de uitslagen per partij en per gemeente op een rij. Twee opvallende uitkomsten: de combinatie van de partijen SGP/ChristenUnie wint regionaal drie zetels. De lokale partijen blijken in de regio iets te verliezen (een zetel), terwijl ze landelijk juist winst behaalden. De PVV die in Dordrecht aan de verkiezingen meedeed behaalde daar drie zetels. Bij de landelijke partijen (CDA, VVD, PvdA, D66, Groen Links en SP) zijn in de Drechtsteden verder nauwelijks verschuivingen.

Conclusies

Opkomst in de regio blijft gelijk, landelijk iets hoger dan in 2014

Landelijk gezien neemt de opkomst iets toe van 53% tot 55%. Binnen de regio blijft de opkomst gelijk aan 2014. De opkomst in de regio is vergelijkbaar aan het landelijk gemiddelde. In Hardinxveld-Giessendam ligt de opkomst het hoogst, wel daalde deze ten opzichte van 2014 van 71% naar 66%. In Zwijndrecht is de opkomst het laagst van de regio (48%).

Lokale partijen blijven in de regio gelijk, landelijk was er voor hen winst

In 2014 was er een winst voor lokale partijen. Landelijk is dat in 2018 ook het geval. In de regio blijven de lokale partijen gelijk. Wel is er per gemeente een wisselend beeld. In Alblasserdam deed er geen lokale partij mee aan de verkiezingen. In Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam verloren de lokale partijen. Beter voor Dordt daalde van 13 naar 8 zetels. In Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht is er een winst voor de lokale partijen. De winst in Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht komt ook voort uit de uitbreiding van het aantal zetels in de gemeenteraad omdat de gemeente meer inwoners heeft gekregen.

Winst voor SGP/ChristenUnie

In de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht blijft SGP/ChristenUnie (alleen of in lijstverbinding) de grootste partij en in vier gemeenten winnen ze een zetel. In Papendrecht halen ze samen procentueel meer stemmen, maar is er door het ontbreken van een lijstverbinding toch een verlies van een zetel.

CDA en VVD blijven regionaal ongeveer gelijk

CDA en VVD blijven regionaal gezien ongeveer gelijk. De VVD wint zetels in vier gemeenten en verliest zetels in twee andere gemeenten. Meest opvallend is de winst voor de VVD in Dordrecht (+twee zetels).

Weinig verandering bij D66 en SP, enige winst GroenLinks ten koste van licht verlies PvdA

De PvdA blijft in de regio nipt iets groter dan D66. Tegenover het verlies voor de PvdA van twee zetels in Dordrecht staat een winst van een zetel in Alblasserdam.