Vooruitblik op hybride werken gemeente Dordrecht

Het is voor medewerkers van de gemeente Dordrecht mogelijk om weer voor een deel op kantoor te werken. Medewerkers keren echter niet 1:1 terug naar de oude situatie op kantoor maar er wordt aangesloten bij de wens van medewerkers om gemiddeld 50% thuis/elders te werken en 50% op kantoor. Ook bij de Bibliotheek AanZet is dergelijk kantoor/thuiswerkbeleid van kracht.

De gemeente heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) daarom gevraagd een enquête uit te voeren naar wat er voor medewerkers nodig is om goed hybride te kunnen werken, zowel op kantoor, elders als thuis. Hieronder staan enkele uitkomsten:

Voor 80% van de ambtenaren en 70% van de Bibliotheekmedewerkers is het werk niet locatiegebonden. Bij de Bibliotheek is dat iets minder het geval omdat een deel ook extern mobiel is over meerdere locaties.