Vrieseplein

Eind 2016 is het Vrieseplein heringericht. Bij het inrichtingsplan zijn actief de gebruikers (zoals bewoners, ondernemers en organisaties, zoals de fietsersbond) betrokken. Door de behoeften van inwoners en overige gebruikers van het Vrieseplein bij deze herinrichting centraal te stellen, wil de gemeente de gebruikswaarde verbeteren. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft nu een meting gehouden waarmee inwoners kunnen aangeven hoe ze het vernieuwde Vrieseplein beoordelen in vergelijking met het oude plein. Deze effectmeting laat de tevredenheid zien met het resultaat en het placemakingproces om tot de herinrichting te komen.

Conclusie

De inwoners waren niet erg tevreden over het Vrieseplein zoals het was. Ze gaven hiervoor gemiddeld een rapportcijfer 5,2. En zijn nu enthousiast over het vernieuwde Vrieseplein (7,3).