Wittenstein, buurtbewoners over de herinrichting van hun straat

Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om technische kwaliteit, maar ook om de tevredenheid van de inwoners. Stadsbeheer heeft in 2015 diverse rioolvervangingsprojecten en herinrichtingsprojecten in uitvoering.

Conclusies

Drie kwart van de bewoners heeft veel gemerkt van het realiseren van een ander type snelheidsremmers en de vervanging van betonklinkers door rode gebakken klinkers en de ophoging van de verharding. Het creëren van extra parkeerplaatsen en aanpassen van de openbare verlichting zijn door minder bewoners opgemerkt.

Communicatie

Bijna iedereen heeft de brieven en uitnodigingen ontvangen en ook helemaal of deels gelezen. De helft van de bewoners heeft ook de informatie op de website gezien. Drie kwart vindt de verstrekte informatie voldoende en duidelijk en 13% vindt deze onvoldoende voornamelijk omdat de plattegronden/kaarten fout of slecht leesbaar waren. Bijna iedereen wil het liefst geïnformeerd worden via een brief. Drie op de tien hebben graag een bijeenkomst in de buurt.

Inbreng bewoners

Vier op de tien bewoners zijn aanwezig geweest bij de inloopavond op 16 mei 2013. Ruim drie op de tien bewoners hebben zelf inbreng gehad bij de ontwerpfase. Wanneer men niet tevreden is over de participatiemogelijkheden komt dit doordat men vindt dat sommige bewoners meer gehoord zijn dan anderen. De enquête over de toekomst van het basketveld/parkeerterrein is door 62% ingevuld. Ruim acht op de tien bewoners zijn van mening voldoende betrokken te zijn geweest bij het project. De communicatie tussen september 2014 en juni 2015 was voldoende (72%).

Uitvoering project

Tijdens de uitvoeringsfase was er in de directiekeet op het Van Lunenburgplein een spreekuur. Dit was bekend bij 61% van de bewoners en 38% heeft daar ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt.

Zes op de tien bewoners die een klacht hebben ingediend vinden dat de afhandeling van klachten voldoende is gebeurd, omdat men goed luisterde en adequaat reageerde bij klachten. Wanneer men de afhandeling onvoldoende vond, komt dat doordat niet goed of helemaal niet op klachten werd gereageerd (5x genoemd). Ook over de ophoging van de bestrating is men slecht geïnformeerd (4x).

Voor 65% van de bewoners is het prima dat de aannemer de communicatie rondom de uitvoering verzorgt Voor de helft was het duidelijk bij wie ze moesten zijn bij klachten. Overlast werd vooral ervaren door parkeerproblemen (12x genoemd) en het zand (6x).

Positief vond men het contact met de werklui, die vriendelijk en behulpzaam waren (22x genoemd) en het uiteindelijk zo opgeknapt is (3x).

Resultaat

Voor drie kwart van de bewoners voldoet het resultaat aan de verwachtingen. Driekwart is eveneens tevreden over het resultaat. Het totaal ziet er mooier en frisser uit. Minder tevreden is men over het groen dat er te saai uitziet en waar er te weinig van is (15x genoemd). Ook is men niet tevreden over de te smalle rijweg (9x) en de overlast van stank en de riolering/afwatering (7x). Men doet de suggestie om een nacontrole na regenval en een snelheidscontrole uit te voeren. Het project in totaal wordt gewaardeerd met een 6,9, het resultaat met een 7,0.