Communicatie en bestuur - monitor 2022

Gemeente Dordrecht vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners aankijken tegen de wijze waarop de gemeente communiceert, ze informeert, betrekt en mee laat participeren bij beslissingen over hun wijk. Ook wil ze inzicht in (de ontwikkeling in) het vertrouwen van inwoners in het bestuur.

Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft onderzoek uitgevoerd onder het bewonerspanel in Dordrecht om hier
inzicht in te krijgen.

Belangrijkste conclusies

Communicatie over en van de gemeente

Informatie van de gemeente over de directe leefomgeving ontvangt men bij voorkeur door persoonsgerichte communicatie, waarbij er een sterke voorkeur is voor een brief op afstand gevolgd door een digitale nieuwsbrief of een informatiebijeenkomst. 
Ook bij algemene informatie van de gemeente gaat de voorkeur uit naar een brief (maar bij een aanzienlijk minder grote groep). Verder geniet gemeentenieuws in een huis-aan-huisblad  en een elektronische nieuwsbrief bij  de helft en ruim een derde van de inwoners de voorkeur. De voorkeur voor een brief kan deels komen doordat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in het bewonerspanel.

Communicatie met de gemeente

Als men een vraag wil stellen aan de gemeente of in gesprek wil gaan met de gemeente doet driekwart dit bij voorkeur per mail, gevolgd door persoonlijk en telefonisch (de helft van de inwoners). Onderwerpen waarover men in gesprek wil gaan met de gemeente zijn vooral parkeren, groen, verkeer , overlast, fietsen en de (leef)omgeving.

Betrokkenheid, participatie en samenwerking

Negen op de tien inwoners wil betrokken worden bij beslissingen van de gemeente: bij drie kwart van de inwoners is dit wel afhankelijk van het onderwerp. Het liefst wordt men betrokken door opinieonderzoek, een informatiebijeenkomst of een inspraak-of consultatiebijeenkomst. Dit resultaat zal wel beïnvloed zijn doordat het onderzoek is uitgevoerd onder het bewonerspanel.

Als het gaat om participatie ziet men het meest (ruim een derde van de inwoners) dat de gemeente samenwerkt met de buurt aan plannen, activiteiten en voorzieningen. Minder wordt bevestigd dat de buurt de ruimte krijgt (drie op de tien) en nog minder dat de gemeente inwoners helpt om ideeën en plannen uit te voeren (een kwart), De gemeente krijgt een nipte voldoende voor de manier waarop de samenwerking met inwoners gezocht wordt: 5,9.

Vertrouwen in het bestuur 

In 2022 zien we een daling van het rapportcijfer voor het gemeentebestuur: 6,3 ten opzichte van 6,6 in 2020. Een derde van de inwoners heeft (heel) veel vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Ongeveer 1 op de 6 weinig tot geen.