Dordrecht – Dat moeten we onderzoeken!

De rekenkamercommissie Dordrecht selecteert elk jaar de onderwerpen van de rekenkameronderzoeken die zij het komende jaar gaat uitvoeren. De gemeenteraad, het college van B&W én inwoners kunnen suggesties indienen voor onderzoeksonderwerpen. Om de stem van de inwoners mee te kunnen nemen in de selectie, hebben we het Bewonerspanel Dordrecht om input gevraagd. Waar zou de rekenkamercommissie volgens het bewonerspanel het komend jaar onderzoek naar moeten doen? U leest het in deze factsheet.

Conclusies

Onderwerpen voor rekenkameronderzoek

De twee onderzoeksonderwerpen die het Bewonerspanel Dordrecht het belangrijkst vindt, zijn 'de besteding van externe inhuur' en 'armoedebeleid'. Beide onderwerpen werden elk door drie op de tien panelleden uitgekozen. De onderwerpen die op de minste animo kunnen rekenen, zijn: onderzoeken naar 'kaderstellen', 'de beroepsbrandweer', 'de inzet van dochterbedrijven' en 'HVC'.

De onderwerpen die de panelleden zelf nog aandragen liggen met name op het terrein van beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de infrastructuur (o.a. aanleg wegennetwerk) en de efficiency van de uitvoering van grote projecten in de stad.

Belangstelling

Vrijwel alle panelleden zijn overtuigd van het belang van rekenkameronderzoek. Acht op de tien vinden het ook interessant om van de uitkomsten van Dordtse rekenkameronderzoeken op de hoogte gebracht te worden. Echter, driekwart zegt hier nooit wat over te horen. De panelleden willen hierover vooral op de hoogte gehouden worden via de huis-aan-huisbladen of via een digitale nieuwsbrief per mail.