HI-Ambacht – Vindbaarheid info op website

Op de website van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is allerlei informatie te vinden, waaronder informatie van de rekenkamercommissie en de gemeenteraad. De rekenkamercommissie (rkc) HI-Ambacht vindt het belangrijk dat informatie goed beschikbaar is voor inwoners. Om te testen of dit zo is, heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in opdracht van de rkc een digitaal testpanel gehouden. In deze factsheet leest u het oordeel van het testpanel. Is informatie over de rkc en gemeenteraad voldoende vindbaar of zijn er nog verbeteringen wenselijk?

Conclusies

Vindbaarheid informatie voor verbetering vatbaar

De vindbaarheid van de informatie verschilt enigszins per zoekopdracht, maar het overkoepelend beeld is dat een aanzienlijk deel van het testpanel de informatie niet of moeilijk kon vinden (zie figuur 1). De helft (46%) van de panelleden is dan ook ontevreden over de vindbaarheid van informatie op de website. En een derde is ontevreden over de overzichtelijkheid en over het gebruiksgemak van de website (drie op de tien zijn hier wel tevreden over, de rest oordeelt neutraal).

Van de vier zoekopdrachten, waren de vragen over hoe je een vraag kan stellen aan de rekenkamercommissie en aan een gemeenteraadslid van een specifieke partij, het best vindbaar. Ongeveer de helft van het testpanel kon dit makkelijk vinden, echter vier op de tien konden dit niet of moeilijk vinden. Het moeilijkst vindbaar was de agenda van de raadsvergadering; drie op de tien panelleden vonden de agenda met gemak, echter de helft kon hem niet (36%) of moeilijk vinden (19%).

Behoefte aan meer overzichtelijkheid en een betere zoekfunctie op de website

De panelleden die de informatie niet of moeilijk op de website konden vinden, hebben we gevraagd naar de reden. De meest genoemde reden is dat zij de website niet overzichtelijk vinden en het niet duidelijk is op welke plek de gezochte informatie gevonden kan worden (geen duidelijke thema-indeling).

Ook veelgenoemd is dat de zoekfunctie niet de gewenste resultaten oplevert. Sommige panelleden zeggen niet de goede zoekresultaten te krijgen (er stond niet bij wat ze zochten). Andere panelleden geven aan dat de zoekresultaten onduidelijk/onoverzichtelijk zijn (o.a. een veel te lange lijst met zoekresultaten; op basis van de naam van de bestanden is niet duidelijk welke info het bevat; er staan oude bestanden bovenaan de zoekresultaten).

Een overzichtelijkere indeling van de website en een verbeterde zoekfunctie zijn dan ook de twee meest genoemde verbetersuggesties voor de website die de panelleden aandragen.

Goede website van belang gezien de voorkeur voor (rechtstreeks) zoeken op website

Aan de panelleden met (enige) interesse in informatie van/over de gemeenteraad/politiek en/of de rekenkamercommissie vroegen we hoe zij deze informatie het liefst ontvangen. Ruim de helft noemt dan de gemeentelijke website (56%). Als de panelleden in het dagelijks leven op internet informatie zouden zoeken over gemeentelijke zaken, dan zou drie kwart rechtstreeks naar de gemeentelijke website gaan. Vier op tien zouden (daarnaast ook) zoeken via een zoekmachine zoals google.

Overigens vinden de panelleden niet alléén de gemeentelijke website van belang. Informatie in huis-aan-huis-bladen is ook zeer gewenst (65%) en daarnaast – in iets mindere mate – informatie via digitale nieuwsbrieven (40%).

Aanbevelingen

Bovenstaande conclusies leveren de volgende aanbevelingen op:

  • Verbeter de zoekfunctie op de website. In eerste instantie door de resultaten te ordenen met de meest actuele bestanden bovenaan en door bestanden die als resultaat verschijnen een herkenbare naam te geven zodat duidelijk is welke info het bevat. Daarnaast kan bekeken worden of er extra zoektermen gelinkt moeten worden aan bestanden op de website, zodat meer websitebezoekers de resultaten vinden die ze zoeken.
  • Bekijk waar de thema-indeling van de website overzichtelijker en logischer kan, zodat websitebezoekers via de "knoppen" in de menubalk makkelijker bij de juiste pagina terecht komen.
  • Beschouw de website als een heel belangrijk communicatiemiddel (en zorg dus voor een gebruiksvriendelijke website), maar blijf daarnaa