Papendrecht – Nieuwe website Papendrecht

De gemeente Papendrecht heeft haar website vernieuwd met als doel het gebruiksvriendelijker maken ervan. De website is ingericht vanuit het 'top-taken principe', de meest gestelde vragen en de meest gezochte informatie hebben een prominente plek op de website. Eind april ging de nieuwe website online. Om te testen of de nieuwe website voldoet, heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in opdracht van de gemeente Papendrecht een test gehouden onder het Bewonerspanel Papendrecht. In deze factsheet leest u het oordeel van het Bewonerspanel-testpanel. Voldoet de nieuwe website of zijn er nog verbeteringen wenselijk?

Conclusies

Gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer voor de website

Als totaaloordeel over de website geeft het testpanel gemiddeld een mooie 7,5 als rapportcijfer. Onvoldoendes worden bijna niet gegeven (4%).

De tevredenheid is het grootst over de snelheid van de website, (92% (erg) tevreden), de vormgeving van de website (81%) en de betrouwbaarheid (80%) en actualiteit (79%) van de informatie. De tevredenheid ligt vooral wat lager voor de vindbaarheid van de informatie en het aantal keer doorklikken om iets te vinden; zes op de tien respondenten zijn hier tevreden over.

Vindbaarheid verschilt per type informatie

We hebben acht zoekopdrachten aan de respondenten voorgelegd. De helft van de zoekopdrachten leverde vrijwel geen problemen op; negen op de tien respondenten konden de informatie vinden en nog eens 5% à 10% kon de informatie deels vinden.

Sommige zoekopdrachten waren echter lastiger vindbaar:

  • Hoe kan je een afspraak maken met de wethouder?
    (23% vond het moeilijk vindbaar, 18% kon het geheel niet vinden)
  • Geluidsopnamen en notulen gemeenteraad
    (13% vond het moeilijk vindbaar, 13% kon het geheel niet vinden)
  • Hoe vraag je een nieuwe of vervangende container aan?
    (18% vond het moeilijk vindbaar; 16% kon het geheel niet vinden)

Vindbaarheid te verbeteren door meer overzicht en betere zoekfunctie

De respondenten die de informatie moeilijk of niet konden vinden, hebben we gevraagd naar de reden. De meest genoemde reden is dat de respondenten de schermopbouw niet altijd duidelijk vinden (door 37 respondenten genoemd). Het was hen niet altijd duidelijk onder welke button of onder welke link ze de informatie konden vinden. Op de tweede plek staat de reden dat de zoekfunctie niet optimaal werkt (33x genoemd). Voornamelijk omdat de ingetikte zoektermen alleen niet-relevante resultaten oplevert of (veel te) veel resultaat oplevert, waardoor het lastig zoeken is welk document je moet hebben. Ook vond een enkeling het verwarrend dat de url's bij de zoekresultaten niet aanklikbaar zijn als link. Op de derde plek van meest genoemde redenen staat dat respondenten soms wel iets van informatie over het gezochte onderwerp konden vinden, maar dat het precieze antwoord op hun vraag daar niet bij stond (19x genoemd). Het stond niet duidelijk beschreven of het was niet duidelijk hoe vanuit deze info dan wél bij het precieze antwoord terecht te komen.

Gemiste informatie op de website

Eén op de zes respondenten (17%) zegt zo op het eerste gezicht iets te missen op de website. Met name specifieke informatie-onderwerpen worden hierbij genoemd (18x genoemd), maar veel van de genoemde onderwerpen verschillen van elkaar. Het enige onderwerp dat vaker genoemd wordt, is meer informatie over de gemeenteraad, griffie en gemeente(budgetten/verantwoording) (5x genoemd). Verder geven 5 respondenten aan niet zozeer een bepaald onderwerp te missen, maar in het geheel een gebrek aan overzichtelijkheid/duidelijkheid van de website te ervaren.

Verbetersuggesties voor de website

Aan alle respondenten hebben we gevraagd of zij verbetersuggesties voor de website hebben. De verbetersuggesties komen overeen met de punten die eerder genoemd zijn als voornaamste redenen waarom informatie niet vindbaar was. Dus ten eerste de website overzichtelijker en duidelijker maken qua vormgeving en indeling van waar je welke informatie kunt vinden (22x genoemd). En ten tweede het verbeteren van de zoekfunctie (17x genoemd). Verder noemden nog enkele respondenten een technische verbetering/toevoeging (5x genoemd) zoals het toevoegen van een live-chat functie, de mogelijkheid om via het pijltje bovenin terug te gaan naar het vorige scherm en de gehele website geschikt maken voor op de smartphone.

Gebruikelijke manier van gemeentelijke informatie op internet zoeken

Tot slot hebben we als achtergrondinformatie gevraagd hoe mensen gewoonlijk informatie over gemeentelijke zaken zoeken. Drie kwart van de respondenten geeft aan gewoonlijk rechtstreeks naar de website van de gemeente te gaan. De helft maakt (daarnaast ook) gebruik van zoektermen in een zoekmachine zoals google.