Zwijndrecht – Website Zwijndrecht

De nieuwe website van de gemeente Zwijndrecht is sinds juli dit jaar (2015) online. De website is ingericht vanuit het 'top-taken principe', de meest gestelde vragen en de meest gezochte informatie hebben een prominente plek op de website. De gemeente Zwijndrecht vindt dat de website moet voldoen aan de volgende vier criteria: vindbaarheid, actualiteit, betrouw-baarheid en toegankelijkheid. In hoeverre de nieuwe website hier nu aan voldoet volgens inwoners leest u in deze factsheet.

Conclusies

Oordeel over vindbaarheid informatie verschilt per tabblad van de website

De website bevat verschillende tabbladen, ingedeeld per onderwerp. De vindbaarheid van informatie verschilt enigszins per tabblad. Het tabblad 'inwoners' scoort goed: vrijwel iedereen kon de gezochte informatie vinden. De tabbladen 'ondernemers' en 'wijken' scoren gemiddeld: zo'n zeven tot acht op de tien respondenten konden de gezochte informatie hier vinden. Het tabblad 'bestuur & organisatie' is een punt van aandacht: bij drie van de vier zoekopdrachten kon slechts maximaal de helft van de respondenten alle gezochte informatie vinden.

Vindbaarheid te verbeteren door meer overzicht en betere zoekfunctie

De respondenten die de informatie moeilijk konden vinden, hebben we gevraagd naar de reden. De genoemde redenen verschillen niet per tabblad. De meest genoemde reden is dat de respondenten de schermopbouw niet duidelijk vonden. Het was hen niet duidelijk onder welke button of onder welke link ze de informatie konden vinden. Daarnaast noemden zij als reden dat de zoekfunctie niet zo goed werkt. Voornamelijk omdat de ingetikte zoektermen geen resultaten opleveren of in elk geval niet de gewenste resultaten. Maar ook omdat de zoekfunctie soms juist te veel documenten als resultaat oplevert, waardoor het lastig zoeken is welk document je moet hebben.

Gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer voor de website

Als totaaloordeel over de website geven de respondenten gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer. Eén op de tien geeft een onvoldoende. Het verschil in vindbaarheid van informatie per tabblad, zien we echter ook terug in de algemene waardering van de website. Degenen die het tabblad 'inwoners' testten geven gemiddeld een 7,8 voor de website, degenen met het tabblad 'bestuur & organisatie' gemiddeld een 6,4.

Ook op veel andere punten zien we dit verschil in waardering terug en oordelen de respondenten die het tabblad 'inwoners' testten positiever dan de respondenten met het tabblad 'organisatie & bestuur'. Gemiddeld genomen is de tevredenheid het grootst over de snelheid van de website (negen op de tien tevreden), zijn zeven op de tien respondenten tevreden over de actualiteit, betrouwbaarheid, overzichtelijkheid en vormgeving en is twee derde tevreden over de vindbaarheid, volledigheid, gebruiksgemak en het benodigd aantal keer doorklikken.

Gemiste informatie op de website

Eén op de vijf respondenten zegt zo op het eerste gezicht iets te missen op de website. Zij noemen hierbij vooral een gemis aan overzicht. Daarnaast noemen 22 respondenten elk een specifiek informatie-onderwerp dat ze missen, bijvoorbeeld specifieke informatie op het terrein van politie, cultuur, raadsvergaderingen en wijken.

Verbetersuggesties voor de website

Aan alle respondenten hebben we gevraagd of zij verbetersuggesties voor de website hebben. De verbetersuggesties komen overeen met de punten die eerder genoemd zijn als voornaamste redenen waarom informatie niet vindbaar was. Dus ten eerste de website overzichtelijker en duidelijker maken qua vormgeving en indeling van waar je welke informatie kunt vinden. En ten tweede het verbeteren van de zoekfunctie. Daarnaast wordt bij de verbetersuggesties ook het aanbrengen van een 'homeknop' om terug te keren naar het beginscherm wordt een aantal keer genoemd.

Gebruikelijke manier van gemeentelijke informatie op internet zoeken

Tot slot hebben we als achtergrondinformatie gevraagd hoe mensen gewoonlijk informatie over gemeentelijke zaken zoeken. Drie kwart van de respondenten geeft aan gewoonlijk rechtstreeks naar de website van de gemeente te gaan. Ruim een derde maakt gebruik van zoektermen in een zoekmachine zoals google.