Burgerperspectieven & Vertrouwen

Doelstellingen

Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvattingen in de bevolking over maatschappelijke en politieke problemen en doeleinden, inclusief gegevens over algemene tevredenheid en onbehagen en zo mogelijk signaleren van groepen die 'negatief' opvallen.