Communicatie en bestuur Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners aankijken tegen de wijze waarop de gemeente communiceert, ze informeert, zoals via het Gemeentenieuws, betrekt en mee laat participeren bij beslissingen over hun wijk. Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Hardinxveld-Giessendam om hier inzicht in te krijgen. In december 2023 hebben we 708 leden van het Bewonerspanel gevraagd een vragenlijst in te vullen, daarvan hebben 192 dat gedaan, dat is een respons van 27%. Daarnaast heeft de link op de website van de gemeente gestaan en daarvan is door 37 inwoners gebruik gemaakt.


Conclusies

Nieuws over de gemeente

 • Bijna de helft van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam volgt (heel) vaak het nieuws over en van de gemeente. De leeftijdsgroep van 55+ doet dat meer dan gemiddeld. De meerderheid (82%) volgt nieuws over de gemeente het liefst via het lokale huis-aan-huisblad. 

Communicatie van de gemeente en Gemeentenieuws

 •  Informatie VAN de gemeente over algemene onderwerpen of de directe leefomgeving ontvangt men bij voorkeur via schriftelijke communicatie, waarbij er een sterke voorkeur is voor een lokaal huis-aan-huisblad (waarin ook het Gemeentenieuws staat) of brief.
 •  Ruim de helft van de inwoners bezoekt de website van de gemeente (bijna) nooit. Zo’n 7% bezoekt de site vaak. De website krijgt het rapportcijfer 6,4. Vormgeving en gebruiksvriendelijkheid worden het minst beoordeeld.
 •  Ruim de helft van de inwoners leest het Gemeentenieuws iedere week en drie op de tien lezen het af en toe. 15% kent of leest het niet of heeft er geen behoefte aan. Van de lezers, leest negen op de tien graag meer nieuws van de gemeente en wegwerkzaamheden. En acht op de tien over evenementen/activiteiten en officiële publicaties.   Bijna acht op de tien is tevreden over de frequentie van verschijnen. Voor het Gemeentenieuws geeft men als rapportcijfer een 6,8. De informatie van de gemeente in het algemeen scoort net iets minder goed met een 6,6.  
 • Drie kwart wil dat de meldingen over officiële publicaties (zoals vergunningen) in het Gemeentenieuws blijven; een kwart heeft geen bezwaar als dit verdwijnt. De helft van de respondenten vindt een digitaal Gemeentenieuws in plaats van in het huis-aan-huisblad GEEN goed idee, 40% vindt dat wel een goed idee. Onder de jongste leeftijdsgroep van 18-39 is het draagvlak voor een Digitaal Gemeentenieuws het grootst.   

Communicatie met de gemeente

 • Als men een vraag wil stellen aan de gemeente of in gesprek wil gaan met de gemeente doet de meerderheid dit bij voorkeur per mail, gevolgd door persoonlijk en telefonisch. Onderwerpen waarover men in gesprek wil gaan met de gemeente zijn onder andere over: verkeer, groenvoorziening, bouwen en wonen, parkeren en afval en alles wat met de eigen wijk te maken heeft. Inwoners geven Facebook van de gemeente het hoogste cijfer, een 6,1, en Instagram een 6,0, maar andere sociale media zoals X (Twitter) en LinkedIn worden met een 4,6 onvoldoende gewaardeerd. De meeste mensen hebben over deze sociale media geen oordeel/mening waarschijnlijk door de geringe bekendheid.

Betrokkenheid, participatie en samenwerking

 • Acht op de tien inwoners willen betrokken worden bij beslissingen van de gemeente: bij zes op de tien is dit wel afhankelijk van het onderwerp. Het liefst wordt men betrokken door opinieonderzoek, een informatiebijeenkomst, een inspraak- of consultatiebijeenkomst of digitale presentaties of internetforum. Dit resultaat zal wel beïnvloed zijn doordat het onderzoek is uitgevoerd onder het bewonerspanel. 
 • Bijna negen op de tien willen betrokken worden bij onderwerpen die de eigen buurt aangaan. De onderwerpen verkeer, het parkeerbeleid, bouwplannen en wonen, het afvalbeleid of milieu, energie en duurzaamheid worden vooral van belang geacht. 
 • Inwoners geven een 5,7 voor de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt. Dat is iets lager dan vergelijkbare gemeenten in Nederland (6,0, bron: Burgerpeiling). Jongeren (van 18-39 jaar) geven hier het laagste cijfer voor. 
 • Het gemeentebestuur krijgt een 6,3 van de inwoners. Dit is iets hoger dan qua inwonertal vergelijkbare gemeenten die in 2021, 2022 of 2023 meegedaan hebben aan de landelijke Burgerpeiling (6,1).  
 • Volgens drie op de tien luistert de gemeente niet (voldoende) naar inwoners en een kwart geeft aan dat de gemeente inwoners niet (voldoende) laat meedenken bij plannen, activiteiten en voorzieningen. Bij de toelichting geven inwoners aan dat het gemeentebestuur beter moet luisteren, beter moet communiceren en moet reageren op de inbreng (meer doen met de ideeën van burgers). 

Vertrouwen in het bestuur 

 • 31% heeft (heel) veel vertrouwen in de gemeente, 17% (bijna) geen en de meerderheid (52%) niet veel, niet weinig.