Gemeentenieuws Dordrecht

De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners aankijken tegen de wijze waarop de gemeente communiceert, ze informeert, zoals via het Gemeentenieuws.

Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Dordrecht om hier inzicht in te krijgen. In december 2023 hebben we 2.527 leden van het Bewonerspanel gevraagd een vragenlijst in te vullen, daarvan hebben 866 dat gedaan, dat is een respons van 34%. Daarnaast heeft de link op de website van de gemeente gestaan en daarvan is door 36 inwoners gebruik gemaakt.

Het onderzoek gaat in op de volgende vragen:
Hoe waarderen inwoners de communicatie, zoals het Gemeentenieuws en wat zijn wensen tot verbetering?

Gemeentenieuws

Een kwart leest het Gemeentenieuws iedere week en 42%  leest het af en toe. Kijken we naar de leeftijd dan zien we dat 55+ opvallend vaker het Gemeentenieuws iedere week lezen dan 18-39 jarigen. De 18-39 jarigen lezen het Gemeentenieuws vaker op de website. Onder jongeren is het Gemeentenieuws ook weinig bekend: 39% van de jongeren heeft er nooit van gehoord of leest het niet. Van de lezers, leest acht op de tien graag meer over evenementen/ activiteiten en wegwerkzaamheden. 

Waardering

Vier op de tien hoeven minder over achtergrondinterviews te lezen en 35% minder officiële publicaties. Zes op de tien zijn tevreden over de frequentie van verschijnen. Voor het Gemeentenieuws geeft men als rapportcijfer een 7,0. Dit is vergelijkbaar aan het rapportcijfer dat in 2020 werd gegeven (7,2). De informatie van de gemeente in het algemeen scoort vergelijkbaar.

Papier en/of digitaal?

De helft (46%) wil dat de meldingen in het Gemeentenieuws blijven; vier op de tien hebben geen bezwaar als dit verdwijnt, omdat de meldingen ook digitaal te raadplegen zijn. De opinie is hier verdeeld. 46% vindt een digitaal Gemeentenieuws een goed idee, vier op de tien vinden het geen goed idee. Een digitaal Gemeentenieuws valt –zoals te verwachten-duidelijk beter bij de jongeren dan bij de oudere inwoners, hoewel ook onder ouderen 38% een digitaal Gemeentenieuws een goed idee vindt. Tips voor Gemeentenieuws. Inwoners geven aan dat het zo goed gaat (28x genoemd), dat de vergunningen overzichtelijker moeten worden weergegeven (15x), dat Gemeentenieuws niet alleen digitaal aangeboden moet worden (12x), dat er voor goede bezorging van de krant gezorgd moet worden (9x).