Communicatie en Bestuur Alblasserdam, monitor 2020

Voorkeur voor media en waardering communicatie

Bij nieuws OVER de gemeente geeft twee derde van de inwoners de voorkeur aan het lokale huis-aan-huisblad. De helft kijkt ook op de lokale nieuwswebsite. Bij nieuws VAN de gemeente heeft driekwart de voorkeur voor een brief van de gemeente en zo’n vier op de tien heeft voorkeur voor het Gemeentenieuws in een huis-aan-huisblad of een digitale nieuwsbrief.

Ruim een derde van de inwoners bezoekt regelmatig of af en toe de website van de gemeente. Dat is minder dan in 2017, toen de helft van de inwoners de website bezocht. De gemiddelde rapportcijfers voor de verschillende onderdelen van de website zijn allemaal voldoende. De website krijgt gemiddeld een 6,3, dat was in 2017 een 6,5. 

Als men in gesprek wil gaan met de gemeente, dan doet men dit het liefst via een email, een persoonlijke afspraak of via de telefoon. De inwoners reageren over het algemeen positief op de stellingen over de communicatie met de gemeente. Een klein deel (11-18%) is hierover niet positief. Zo vindt bijvoorbeeld 68% de informatie via het Gemeentenieuws goed. De gemiddelde scores op de stellingen laat een ruime voldoende zien voor de communicatie. 

Het totale rapportcijfer voor communicatie is van 6,7 in 2017 iets gedaald naar een 6,6. Dit blijkt ook in andere onderzochte gemeenten het geval te zijn. In Nederland is het gemiddelde van de metingen in de afgelopen drie jaar ook 6,6.

Betrokkenheid en waardering gemeentebestuur

Drie kwart van de inwoners wil betrokken worden bij de beslissingen van de gemeente. De meerderheid wil betrokken worden door informatiebijeenkomsten en opinieonderzoek. Ook digitale presentaties en inspraak- of consultatiebijeenkomsten kunnen op instemming rekenen. Door de coronamaatregelen konden afgelopen jaar bijeenkomsten niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Daar voor in de plaats zijn digitale presentaties en afspraken mogelijk gemaakt. Ongeveer 15% heeft daar wel eens aan deelgenomen Ruim de helft daarvan vond het prettig daaraan mee te doen. Een vijfde vond het niet prettig. 

Inwoners zijn er het meest positief over dat de gemeente geïnteresseerd is in de mening van haar burgers. Het minst positief is men over de betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen. Vier op de tien inwoners vindt dat men niet voldoende bij totstandkoming of uitvoering van gemeentelijke plannen betrokken worden. In vergelijking met 2017 zien we dat het oordeel over betrokkenheid en samenwerking min of meer gelijk is gebleven. Dat geldt ook voor de twee indicatoren uit de begroting. Het rapportcijfer betrokkenheid bij en samenwerking met de gemeente is een 5,9. Daar is ruimte voor verbetering. Het was in 2017 nog 6,2 en het gemiddelde in Nederland is 6,1. 

Over het algemeen is men positief over de gemeente, deze wordt goed bestuurd en er is vertrouwen in de burgemeester en wethouders. Wel valt het hoge aandeel op dat een neutraal oordeel heeft. Het hoge aandeel inwoners dat zich niet vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad (32%) is een aandachtspunt. Bijna driekwart (72%) van de inwoners heeft redelijk of volledig vertrouwen in de gemeente, dat is minder dan in 2017 (78%). Zo’n 28% heeft op dit moment weinig/geen vertrouwen in de gemeente tegenover 22% in 2017. Bij de redenen voor achteruitgang in vertrouwen noemt men bijvoorbeeld de renovatie van het gemeentehuis, de verhuizing van de bibliotheek en minder overleg in Coronatijd. 

Het rapportcijfer voor het gemeentebestuur nam af van 6,7 in 2017 naar 6,4. Ook het rapportcijfer voor de dienstverlening daalde van 6,8 naar 6,5. In perspectief van de lange sluiting van het gemeentehuis valt deze daling enigszins mee. In Nederland is het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van de metingen in de afgelopen drie jaar 6,8.