Vertrouwen in de lokale overheid

Een methodologische zoektocht naar factoren die het vertrouwen in de gemeente verklaren.

Aanleiding

  • Het vertrouwen van de inwoners van Zwijndrecht in het gemeentebestuur is lager dan in de vijf andere Drechtsteden
  • Geen voor de hand liggende oorzaak aanwijsbaar
  • Vertrouwen in de context "Lokale overheid" is nauwelijks onderzocht
  • Enorm veel factoren hebben in andere contexten invloed op vertrouwen
  • Welke zijn relevant in de geentelijke context?