Behoefte aan Cultuur 2023

In het onderzoek Behoefte aan Cultuur beantwoordt het Onderzoekcentrum Drechtsteden twee vragen: "Hoe wordt het cultuuraanbod en aanbod aan evenementen in Dordrecht bezocht en gewaardeerd en waar hebben inwoners van Dordrecht en Drechtsteden behoefte aan?" De vragen zijn beantwoord via het bewonerspanel met inwoners (van 18 jaar en ouder) van alle gemeenten in de regio. Jongeren zijn hierin ondervertegenwoordigd. De percentages gaan over alle inwoners van Dordrecht of de Drechtsteden (inclusief Dordrecht) tenzij anders vermeld. Begin 2023 is een aanvullend onderzoek onder jongeren gehouden met 67 deelnemers.

Conclusies Dordrecht

Cultuurbeoefening

52% van de inwoners van Dordrecht doet actief aan cultuur. Fotografie, film, video, zingen en muziek maken zijn het meest populair. Daarnaast wordt ook veel aan ook tekenen en schilderen en cultureel erfgoed en geschiedenis gedaan. Ruim een derde van de inwoners beoefent cultuur in georganiseerd verband. Een kleine twee derde doet dit niet in georganiseerd verband. Dordtenaren geven een 6,4 als rapportcijfer voor de mogelijkheden tot actieve cultuurbeoefening. De belemmeringen om in georganiseerd verband cultuur te beoefenen vanwege de Coronamaatregelen kan een verklaring geven voor dit lager cijfer dan in 2019. 

Cultuuraanbod

De inwoners van Dordrecht bezoeken het meest het museum (74%), bioscoop of filmzaal (71%) en theater of schouwburg (57%). De hoogste bezoekfrequentie per jaar heeft de bibliotheek, daar komt 14% van de bezoekers maandelijks of vaker. De kunstuitleen kent het minst aantal bezoekers (5%). Inwoners van Dordrecht bezoeken vooral het cultureel aanbod in Dordrecht zelf. Of ze gaan naar buiten de regio. Dat geldt met name voor een concertzaal, die er als zodanig niet is of ze gaan naar een ander museum in een andere stad. Bioscoop (51%), theater of schouwburg (49%) en museum (48%) worden door Dordtenaren als belangrijkste culturele voorzieningen gezien. Het cultuuraanbod wordt door inwoners van Dordrecht gewaardeerd met een rapportcijfer 7,6 dat is vergelijkbaar aan 2019.Jongeren geven de genoemde culturele voorzieningen gemiddeld het rapportcijfer 7,0. Popcentrale en bioscoop Kinepolis worden het hoogst gewaardeerd.

Evenementen

De best bezochte evenementen in 2022 in Dordrecht zijn achtereenvolgens Dordt in Stoom (50%), Big Rivers(40%) en de Dordtse Decemberdagen (35%). Dit was ook de top drie in 2019, zij het dat toen de kerstmarkt vaker bezocht werd dan Big Rivers. Ook Koningsdag (36%), Wantijpop (26%) en de Open Monumentendagen (20%) zijn door redelijk veel Dordtenaren bezocht. Inwoners van Dordrecht bezoeken meer evenementen in Dordrecht dan inwoners uit de regio gemiddeld. De evenementen worden door inwoners van Dordrecht gewaardeerd met een rapportcijfer 7,9, ook dat is vergelijkbaar aan 2019.Bij jongeren zijn Big Riversen Wantijpop populair, evenals Koningsdag en Lepeltje, lepeltje.

Conclusies inwoners Drechtsteden

Cultuurbeoefening

52% van de inwoners van de Drechtsteden doet actief aan cultuur. Fotografie, film, video, zingen en muziek maken zijn het meest populair. Daarnaast wordt ook veel aan ook tekenen en schilderen en cultureel erfgoed en geschiedenis gedaan. Ruim een derde van de inwoners beoefent cultuur in georganiseerd verband. Een kleine twee derde doet dit niet in georganiseerd verband.

Cultuuraanbod

De inwoners van de Drechtsteden bezoeken het meest het museum (68%), bioscoop of filmzaal (67%) en theater of schouwburg (54%). De hoogste bezoekfrequentie per jaar heeft de bibliotheek, daar komt 14% van de bezoekers maandelijks of vaker. De kunstuitleen kent het minst aantal bezoekers (2%).

Evenementen

De best bezochte evenementen in 2022 in Dordrecht zijn achtereenvolgens Dordt in Stoom (35%), Big Rivers(23%) en de Dordtse Decemberdagen (20%). Dit was ook de top drie in 2019, zij het dat toen de kerstmarkt vaker bezocht werd dan Big Rivers.

Behoefte

De meeste mensen uit de Drechtsteden missen niets. Echter Dordrecht zou een (nog) aantrekkelijkere plaats worden op het gebied van cultuur als er meer klassieke muziek, meer evenementen of gevarieerde popmuziek georganiseerd zou worden. Verder is er behoefte aan een betere bereikbaarheid (waterbus, kosten parkeren). Meer bekendheid geven kan zeker ook tot meer bezoek leiden. Inwoners van de regio en in de wijken noemen (enige) spreiding van cultuuraanbod of evenementen als mogelijkheid.