Behoefte aan cultuur

De gemeente Dordrecht maakt een nieuwe cultuurnota. De groeistrategie
van het College is daarbij het uitgangspunt. Enerzijds omdat een groeiende
stad noodzakelijk is om het rijke culturele aanbod in Dordrecht te kunnen
blijven financieren. En anderzijds omdat culturele voorzieningen invloed
hebben op de beslissing van mensen en bedrijven om zich ergens te
vestigen. Het College zet voor de komende periode in op (1) het bereiken
van meer en andere publieksgroepen met het culturele aanbod en (2) het
stimuleren van talentontwikkeling en het versterken van het
'makersklimaat' in de stad

Eigen actieve cultuurbeoefening

55% van de respondenten doet actief aan cultuur. Ruim een derde van de respondenten heeft de afgelopen twaalf maanden aan fotografie gedaan, drie op de tien hebben zich beziggehouden met cultureel erfgoed en kunstgeschiedenis en een kwart heeft gezongen.
Ruim de helft van de actieve respondenten heeft dat geheel of gedeeltelijk in georganiseerd verband gedaan. Dordtenaren waarderen deze activiteiten in Dordrecht met een 7,3. De helft wil wel vaker aan actieve cultuurbeoefening doen. En dan vooral wanneer er passende activiteiten in Dordrecht plaatsvinden (42%) en/of de activiteiten op een geschikt moment plaatsvinden (40%). Daarnaast zou het voor de helft van de mensen helpen als ze meer vrije tijd zouden hebben. Ook jongeren zijn tevreden over activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Zij doen overigens meer aan gamen, fotografie en muziek.

Bezoek aan evenementen

De door Dordtenaren best bezochte evenementen in 2018 en 2019 in Dordrecht zijn achtereenvolgens Dordt in Stoom (61%), de Kerstmarkt (51%) en Big Rivers (48%). De minst bezochte zijn Dancetour, het circus, het Internationaal Micro Festival en City Art Fair. Het aanbod van evenementen in Dordrecht krijgt een ruime voldoende (8,0). Jongeren vinden de evenementen wel oké of goed. Dancetour is vooral populair onder de jongeren. Van hen had een derde het bezocht.
In de Drechtsteden hebben vier op de tien Dordtenaren in 2018 en 2019 het Baggerfestival in Sliedrecht bezocht, een derde heeft het Noordparkfestival in Zwijndrecht en een kwart het Havenfestival in Alblasserdam bezocht.
Het liefst ziet een kwart van de leden van het bewonerspanel meer variatie in het aanbod van evenementen, dat er meer voor jongeren georganiseerd wordt en dat de kwaliteit van de evenementen beter wordt (beide 22%). Uiteraard geeft een meerderheid van de jongeren ook aan dat er meer voor jongeren georganiseerd zou mogen worden.

Deelname cultureel aanbod

Bioscoop of filmzaal (88%), museum (79%) en theater of schouwburg (77%) zijn in de afgelopen twaalf maanden door de meeste respondenten bezocht. De hoogste bezoekfrequentie heeft de bibliotheek, daar komen de meeste bezoekers jaarlijks 11x of vaker. Het minst bezocht is de kunstuitleen (11%).
Alle culturele instellingen zijn voornamelijk in Dordrecht bezocht. Alleen de concertzaal is door zeven op de tien Dordtenaren buiten de Drechtsteden bezocht.
Dordtenaren hebben de afgelopen twaalf maanden de volgende culturele organisaties bezocht: Kinepolis en The Movies (beide 55%), Schouwburg Kunstmin (53%) en het Dordrechts museum (49%). Het minst bezocht zijn Museum 1940-1945 (5%), Regionaal Archief Dordrecht (6%) en Dordtse Jazz Sociëteit (7%).
In de regio bezochten de Dordtenaren voornamelijk Bibliotheek AanZet in de andere Drechtsteden (53%) en De Willem in Papendrecht (21%). Het minst bezocht werd Interval in Papendrecht (1%).

Waardering cultuuraanbod en behoefte

Film is de populairste voorstelling in Dordrecht/regio Drechtsteden: zeven op de tien Dordtenaren zijn in de afgelopen twaalf maanden wel eens naar de film gegaan. Daarnaast ging men ook naar overige muziekconcerten/festivals en popconcerten (beide 34%) en cabaret/ stand up comedy (32%). De bioscoop en het museum krijgen het hoogste rapportcijfer: 8,0. Ook een goed rapportcijfer krijgt de bibliotheek (7,7). Het laagst, maar toch nog ruim voldoende, worden de concertzaal (6,9) en de expositieruimte en kunstuitleen (beide 7,1) gewaardeerd. Onder jongeren worden Kinepolis, Bibelot en ToBe het best gewaardeerd.
De reden om een onvoldoende te geven voor het aanbod is bij bijna al het aanbod dat men meer variatie en keuze zou willen hebben. Alleen de bibliotheek heeft als belangrijkste reden dat de bereikbaarheid beter moet. Enkelen geven aan geen interesse te hebben in het aanbod. Dordtenaren geven een 7,6 voor het cultuuraanbod in Dordrecht.

Wat wordt er gemist in Dordrecht?

85% mist niets aan culturele voorzieningen of voorstellingen in Dordrecht. Als men wel wat mist gaat dat vooral om klassieke muziek/opera/concertzaal (35x genoemd), theater (9x), meer voor kinderen (5x). Wanneer een voorstelling niet in Dordrecht is, gaat men het liefst naar Rotterdam (64%), Amsterdam (38%) of Breda/Tilburg (33%). Acht op de tien Dordtenaren willen vaker culturele voorzieningen of voorstellingen in Dordrecht bezoeken. Dat zouden ze doen als het programma beter aansluit bij de interesse (40%), als de voorstellingen plaatsvinden op een geschikt tijdstip (34%) of als men meer zou weten over de mogelijkheden (33%). Daarnaast zou voor de helft van de mensen helpen als ze meer vrije tijd zouden hebben. Het ontbreekt ook jongeren aan tijd om aan kunst en cultuuractiviteiten deel te nemen en daarnaast willen ze iets wat meer bij hen past.

Dordrecht zou een (nog) aantrekkelijkere plaats worden op het gebied van cultuur als er meer van alles zou worden georganiseerd (90x), er betere bereikbaarheid en parkeergelegenheid bij de voorzieningen zou zijn (12x) en kleinere evenementen georganiseerd zouden worden (10x genoemd).