Cultuurbehoefte Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Dordrecht maakt een nieuwe cultuurnota. Omdat Dordrecht een centrumfunctie vervult voor de Drechtsteden is de enquête ook uitgezet onder de leden van het bewonerspanel Hardinxveld-Giessendam en andere gemeenten.

 

Waardering cultuuraanbod

Waardering mogelijk-heden actieve cultuurbeoefening     

Waardering aanbod evenementen

6,1

6,5

6,4

 

Eigen actieve cultuurbeoefening

43% van de respondenten doet actief aan cultuur, dat is lager dan in de rest van de regio. Vier op de tien respondenten hebben de afgelopen twaalf maanden aan fotografie gedaan of gezongen. De helft van de actieve respondenten heeft dat geheel of gedeeltelijk in georganiseerd verband gedaan. Hardinxveld-Giessendammers waarderen deze activiteiten in de eigen gemeente met een 6,5 en in Dordrecht met een 7,3. Vier op de tien inwoners van Hardinxveld-Giessendam willen misschien vaker aan actieve cultuurbeoefening doen.

Bezoek aan evenementen

De door inwoners van Hardinxveld-Giessendam best bezochte evenementen in 2018 en 2019 in Dordrecht zijn achtereenvolgens Dordt in Stoom (32%) en de Kerstmarkt (30%). Niet/nauwelijks bezocht zijn Dordrecht pakt uit, Dordtse cultuurnacht, Dordt in Cello, Keramiekmarkt, Het Monument en City Art Fair. Het aanbod van evenementen in Hardinxveld-Giessendam krijgt een krappe voldoende (6,4), aanbod in Dordrecht krijgt een ruime voldoende (7,7).

Drie kwart van de respondenten heeft in 2018 en 2019 het Baggerfestival in Sliedrecht bezocht, 17% heeft het Havenfestival in Alblasserdam bezocht.

Deelname cultureel aanbod

Museum (65%), en bioscoop of filmzaal (62%) zijn in de afgelopen twaalf maanden door de veel respondenten bezocht. De hoogste bezoekfrequentie heeft de bibliotheek, daar komen de meeste bezoekers jaarlijks 11x of vaker. Niet/nauwelijks bezocht zijn kunstuitleen, archief, locatie voor culturele educatie, galerie/atelier, expositieruimte en concertzaal.

In Dordrecht bezocht men het poppodium (44%), de bioscoop/filmzaal (32%) en museum (28%). Kunstuitleen en archief werden in Dordrecht niet/nauwelijks bezocht. In de overige Drechtsteden bezocht men de bibliotheek (94%) en een concert op locatie (63%). Ook hier bezocht men de kunstuitleen niet/nauwelijks.

Het meest bezocht in Dordrecht en/of de Drechtsteden zijn film (44%), overige muziekconcerten/festivals (31%) en concert klassieke muziek (20%).

Inwoners van Hardinxveld-Giessendam hebben de afgelopen twaalf maanden de volgende culturele organisaties bezocht: Kinepolis (38%), Dordrechts museum (35%) en Schouwburg Kunstmin (21%). Niet/nauwelijks bezocht zijn Popcentrale, Pictura, Dordtyart, Regionaal Archief Dordrecht en Dordtse Jazz Sociëteit.

In de regio bezocht men voornamelijk Bibliotheek AanZet in de andere Drechtsteden (48%), Landvast in Alblasserdam (24%) en De Willem in Papendrecht (20%). Ook Museum de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam zelf is door een aantal respondenten bezocht. Het minst bezocht werden Beeldenpark, Oudheidkamer en Spektakel in Zwijndrecht en Interval in Papendrecht (1%).

Waardering cultuuraanbod en behoefte

Het cultuuraanbod in Hardinxveld-Giessendam wordt gewaardeerd met een 6,1 en het aanbod in Dordrecht met een 7,5.

Wat wordt er gemist in Dordrecht?

96% mist niets aan culturele voorzieningen of voorstellingen in Dordrecht.