Dordrecht – Interesse in Geldbesteding gemeente

De Rekenkamercommissie controleert o.a. of de gemeente haar geld goed besteedt. De Rekenkamercommissie Dordrecht wil inwoners hierover goed informeren. Maar in hoeverre bestaat bij inwoners de behoefte aan informatie over hoe de gemeente haar geld uitgeeft? En hoe willen inwoners hierover het liefst geïnformeerd worden? We vroegen het aan het Bewonerspanel Dordrecht. De resultaten van de enquête leest u in deze factsheet.

Conclusies

Veel belangstelling voor informatie over geldbesteding gemeente

Acht op de tien panelleden willen (heel) graag weten waar de gemeente haar geld aan besteedt. Negen op de tien willen weten wat de gemeente met het uitgegeven geld bereikt heeft. Van de geïnteresseerden wil twee derde dit weten voor álle onderwerpen. Degenen die slechts in bepaalde onderwerpen geïnteresseerd zijn, noemen met name zorg, veiligheid en verkeer.

De redenen waarom mensen deze informatie graag zien, lopen uiteen. Een op de drie wil de informatie gebruiken om te kunnen bepalen hoe zij tijdens de volgende verkiezingen gaan stemmen, een kwart wil met de informatie kunnen controleren of de gemeente doet wat zij belooft en ook een kwart wil de informatie alleen uit interesse bekijken maar hier verder niets mee doen.

Grootste interesse voor informatie op niveau van de hele gemeente

Acht op de tien panelleden willen vooral informatie ontvangen over hoe het geld besteed is in heel Dordrecht. Dit vinden zij belangrijker dan informatie over de geldbesteding alleen in hun eigen wijk (19%) of eigen straat (2%).

Vooral behoefte aan cijfers, grafieken, begroting en jaarverslag

Voor andere vormen van informeren over gemeentelijke geldbesteding is duidelijk minder animo (bijvoorbeeld berichten op Social Media, verhalen/gesprekken, filmpjes).

Huidige informatievoorziening stemt nog niet tot grote tevredenheid

Slechts één op de zes panelleden (14%) vindt dat de gemeente goed aangeeft waar zij het geld aan besteedt. Een kwart vindt dat de gemeente dit niet goed genoeg doet. Wát er dan moet verbeteren in de informatievoorziening is volgens de panelleden vooral beter/actiever communiceren (bijvoorbeeld in regionale bladen). Maar ook wordt genoemd: 'duidelijker informatie geven', 'op een meer aansprekende manier dan de standaard berichten in de regionale bladen' en 'transparanter/eerlijker communiceren'.

Redelijke tevredenheid over het functioneren van de gemeente

Twee derde is tevreden over de gemeente als geheel. Over het functioneren van gemeenteraad, college van B&W en ambtenaren zijn zo'n drie à vier op de tien panelleden tevreden; zo'n één op de zes is hierover ontevreden. Als belangrijkste verbeterpunten noemen zij: 'burgers meer betrekken bij het maken van plannen' en 'burgers beter informeren'. De belangrijkste onderwerpen vinden zij hierbij veiligheid, verkeer, wonen en beheer & onderhoud.